Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Väliseesti
 Lindikataloogist
Lindikataloogist

Kihelkond, küla, talu, keelejuht (vanus)Lint, kestus (min)Lindistus-
aeg
CDDATLitereeringEesti murrete korpuses
Amb, Prümli k; Marie Raude (75)EMH 71 (45)00-07-1958**KKI MT 218, 1958
Amb, Prümli k; Marie Raude (75)EMH 72 (45)00-07-1958**KKI MT 218, 1958
Amb, Prümli k; Marie Raude (75)EMH 73 (4)00-07-1958**KKI MT 218, 1958
Amb, Kukevere k; Anna-Maria Toome (79)EMH 401 (33)00-00-1961**KKI MT 310, 1966AMB_AnnaMaria_Toome
Amb, Kukevere k; Anna-Maria Toome (79)EMH 402 (23)00-00-1961**KKI MT 310, 1966