Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Väliseesti
 Lindikataloogist
Lindikataloogist

Kihelkond, küla, talu, keelejuht (vanus)Lint, kestus (min)Lindistus-
aeg
CDDATLitereeringEesti murrete korpuses
HJn, Pirga k; Maria Höövel (84)EMH 413 (47)00-05-1962*
HJn, Pirga k; Maria Höövel (84)EMH 414 (28)00-05-1962*
HJn, Uusküla k; Juuli Kull (80), Leena Kull (74)EMH 640 (30)00-00-1963*