Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Väliseesti
 Lindikataloogist
Lindikataloogist

Kihelkond, küla, talu, keelejuht (vanus)Lint, kestus (min)Lindistus-
aeg
CDDATLitereeringEesti murrete korpuses
HMd, Laoküla k; Aleksander Idarand (85)EMH 21 (19)13-06-1957**
HMd, Laoküla k; Aleksander Idarand (85)EMH 22 (17)13-06-1957**
HMd, Rannaküla k; Marie Kuusemets (80)EMH 668 (45)00-07-1964*
HMd, Rannaküla k; Marie Kuusemets (80)EMH 669 (15)00-07-1963*
HMd, Langa k; Liisa Münter (77)EMH 670 (45)00-07-1964*
HMd, Aruküla k; Loviisa Haljasmäe (82)EMH 2361 (40)1973*
HMd, Aruküla k; Loviisa Haljasmäe (82)EMH 2362 (40)1973*
HMd, Aruküla k; Loviisa Haljasmäe (82)EMH 2363 (20)1973*
HMd, Langa k; Hilda Jülner (73)EMH 2364 (40)1973*
HMd, Langa k; Juhan Jülner (80)EMH 2365 (20)1973*
HMd, Ranna(küla) k; Liine Randmaa (83)EMH 2366 (20)1973*
HMd, Ranna(küla) k; Johannes (Johanees) Hülp (80)EMH 2367 (40)1973*
HMd, Väemla k; Leena Jaanvärk (91)EMH 2368 (40)1973*
HMd, Väemla k; Leena Jaanvärk (91)EMH 2369 (40)1973*
HMd, Väemla k; Leena Jaanvärk (91)EMH 2370 (40)1973*
HMd, Väemla k; Leena Jaanvärk (91)EMH 2371 (40)1973*
HMd, Väemla k; Leena Jaanvärk (91)EMH 2372 (40)1973*
HMd, Väemla k; Leena Jaanvärk (91)EMH 2373 (40)1973*
HMd, Väemla k; Leena Jaanvärk (91)EMH 2374 (40)1973*
HMd, Väemla k; Leena Jaanvärk (91)EMH 2375 (20)1973*
HMd, Karilepa k; Emilie Dreverk (73)EMH 3727 (40)1984*
HMd, Karilepa k; Emilie Dreverk (73)EMH 3728 (40)1984*
HMd, Liisküla k; Pauliine Villemann (96)EMH 3729 (40)1984*
HMd, Liisküla k; Pauliine Villemann (96)EMH 3730 (40)1984*
HMd, Suurevälja k; Aleksander Haljand (87)EMH 3731 (40)1984*
HMd, Suurevälja k; Aleksander Haljand (87)EMH 3732 (40)1984*
HMd, Suurevälja k; Aleksander Haljand (87)EMH 3733 (40)1984*
HMd, Suurevälja k; Aleksander Haljand (87)EMH 3734 (20)1984*
HMd, Liisküla k; Pauli(i)ne Villemann (99)EMH 3892 (40)1986*
HMd, Liisküla k; Pauli(i)ne Villemann (99)EMH 3893 (40)1986*
HMd, Liisküla k; Pauli(i)ne Villemann (99)EMH 3894 (40)1986*
HMd, Karilepa k; Emilie Dreverk (76)EMH 3895 (40)1986*
HMd, Karilepa k; Emilie Dreverk (76)EMH 3896 (40)1986*
HMd, Karilepa k; Emilie Dreverk (76)EMH 3897 (40)1986*
HMd, Karilepa k; Emilie Dreverk (76)EMH 3898 (20)1986*
HMd, Karilepa k; Aliide Vainov (79)EMH 3899 (40)1986*
HMd, Karilepa k; Aliide Vainov (79)EMH 3900 (40)1986*
HMd, Karilepa k; Aliide Vainov (79)EMH 3901 (40)1986*
HMd, Karilepa k; Aliide Vainov (79)EMH 3902 (40)1986*
HMd, Karilepa k; Aliide Vainov (79)EMH 3903 (40)1986*
HMd, Väemla k; Marta Jaanvärk (79)EMH 3904 (40)1986*
HMd, Väemla k; Marta Jaanvärk (79)EMH 3905 (40)1986*
HMd, Väemla k; Marta Jaanvärk (79)EMH 3906 (40)1986*
HMd, Ranna k; Elviine Kaljula (78)EMH 4080 (40)1988*
HMd, Ranna k; Elviine Kaljula (78)EMH 4081 (40)1988*