Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Väliseesti
 Lindikataloogist
Lindikataloogist

Kihelkond, küla, talu, keelejuht (vanus)Lint, kestus (min)Lindistus-
aeg
CDDATLitereeringEesti murrete korpuses
Hls, Atika k, (Pikasilla t); Leena Raal (83)EMH 79 (41)00-06-1958**KKI MT 212, 1959HLS_Leena_Raal
Hls, Atika k, (Pikasilla t); Leena Raal (83)EMH 80 (30)00-06-1958**KKI MT 212, 1959
Hls, Atika k, (Pikasilla t); Leena Raal (84)EMH 141 (30)00-05-1959**KKI MT 233, 1960
Hls, Risti alev k; Grete Kaiss (90)EMH 1834 (40)00-00-1972*
Hls, Risti alev k; Grete Kaiss (91)EMH 1835 (40)00-00-1972*
Hls, Risti alev k; Grete Kaiss (91)EMH 1836 (40)00-00-1972*
Hls, Risti alev k; Grete Kaiss (91)EMH 1837 (40)00-00-1972*
Hls, Risti alev k; Grete Kaiss (91)EMH 1838 (40)00-00-1972*
Hls, Risti alev k; Grete Kaiss (91)EMH 1839 (40)00-00-1972*
Hls, Risti alev k; Grete Kaiss (91)EMH 1840 (40)00-00-1972*
Hls, Lobina k; Peeter Paju (80)EMH 1841 (20)00-00-1972*
Hls, Liplapi k; Reet Ruukel (90)EMH 1842 (15)00-00-1972*
Hls, Liplapi k; Reet Ruukel (90)EMH 1843 I (15)00-00-1972*
Hls, Risti alev k; Grete Kaiss (91)EMH 1843 II (15)00-00-1972*
Hls, Liplapi k; Reet Ruukel (90)EMH 1844 I (15)00-00-1972*
Hls, Liplapi k; Reet Ruukel (90)EMH 1844 II (15)00-00-1972*
Hls, Liplapi k; Reet Ruukel (90)EMH 1845 (40)00-00-1972*
Hls, Liplapi k; Reet Ruukel (91)EMH 1847 (40)00-00-1972*
Hls, Liplapi k; Reet Ruukel (90)EMH 1848 (40)00-00-1972*
Hls, Liplapi k; Reet Ruukel (90)EMH 1849 (40)00-00-1972*
Hls, Liplapi k; Liisabet Kobi (76), Aino Käära (46)EMH 1850 (20)00-00-1972*
Hls, Penuja k; Reet Rüüsak (92)EMH 1851 (40)00-00-1972*
Hls, Penuja k; Reet Rüüsak (92)EMH 1852 (20)00-00-1972*
Hls, Penuja k; Reet Rüüsak (92)EMH 1853 (20)00-00-1972*
Hls, Penuja k; Reet Rüüsak (92)EMH 1854 (40)00-00-1972*
Hls, Penuja k; Anna Ilves (83)EMH 1855 (40)00-00-1972*
Hls, Penuja k; Anna Ilves (83)EMH 1856 (40)00-00-1972*
Hls, Penuja k; Anna Ilves (83)EMH 1857 (45)00-00-1972*
Hls, Penuja k; Anna Ilves (83)EMH 1858 (45)00-00-1972*
Hls, Penuja k; Anna Ilves (83)EMH 1859 (40)00-00-1972*
Hls, Laatre k; Els Loopre (86)EMH 1860 (45)00-00-1972*
Hls, Laatre k; Els Loopre (86)EMH 1861 (40)00-00-1972*
Hls, Kangru k; Ann Enn (82)EMH 1862 (45)00-00-1972*
Hls, Kõrgoja k; Leena Sosi (84)EMH 1863 (40)00-00-1972*
Hls, Kõrgoja k; Leena Sosi (84)EMH 1864 (40)00-00-1972*
Hls, Kõrgoja k; Leena Sosi (84)EMH 1865 (20)00-00-1972*
Hls, Kõrgoja k; Leena Sosi (84)EMH 1866 (40)00-00-1972*
Hls, Kõrgoja k; Leena Sosi (84)EMH 1867 (40)00-00-1972*
Hls, Kõrgoja k; Leena Sosi (84)EMH 1868 (40)00-00-1972*
Hls, Kamali k; Marie Järvela ()EMH 1869 (40)00-00-1972*
Hls, Uue-Kariste k; Liisa Kõdar (81)EMH 1870 (40)00-00-1972*
Hls, Uue-Kariste k; Liisa Kõdar (81)EMH 1871 (20)00-00-1972*
Hls, Uue-Kariste k; Mari Kivi (90)EMH 1872 (40)00-00-1972*
Hls, Hundimaa k; Leena Sild (83)EMH 1873 (40)00-00-1972*
Hls, Hundimaa k; Leena Sild (83)EMH 1874 (40)00-00-1972*
Hls, Hundimaa k; Leena Sild (83)EMH 1875 (40)00-00-1972*
Hls, Hundimaa k; Leena Sild (83)EMH 1876 (45)00-00-1972*
Hls, Hundimaa k; Leena Sild (83)EMH 1877 I (30)00-00-1972*
Hls, Hundimaa k; Leena Sild (83)EMH 1877 II (30)00-00-1972*
Hls, Hundimaa k; Leena Sild (83)EMH 1878 I (30)00-00-1972*
Hls, Hundimaa k; Leena Sild (83)EMH 1878 II (30)00-00-1972*
Hls, Hundimaa k; Leena Sild (83)EMH 1879 (30)00-00-1972*
Hls, k, (Tilla t); Maali Saun (90)EMH 1880 (40)00-00-1972*
Hls, k, (Tilla t); Maali Saun (90)EMH 1881 (45)00-00-1972*
Hls, Risti k; Grete Kaiss (92)EMH 2286 (40)1973*
Hls, Risti k; Grete Kaiss (92)EMH 2287 (20)1973*
Hls, Risti k; Grete Kaiss (92)EMH 2288 (40)1973*
Hls, Risti k; Grete Kaiss (92)EMH 2289 (40)1973*
Hls, Risti k; Grete Kaiss (92)EMH 2290 (40)1973*
Hls, Liplapi k; Reet Ruukel (91)EMH 2291 (40)1973*
Hls, Liplapi k; Reet Ruukel (91)EMH 2292 (20)1973*
Hls, Liplapi k; Reet Ruukel (91)EMH 2293 (15)1973*
Hls, Liplapi k; Reet Ruukel (91)EMH 2294 (15)1973*
Hls, Liplapi k; Reet Ruukel (91)EMH 2295 (15)1973*
Hls, Liplapi k; Reet Ruukel (91)EMH 2296 (18)1973*
Hls, Laatre k; Els Loopre (87)EMH 2297 (40)1973*
Hls, Laatre k; Els Loopre (87)EMH 2298 (40)1973*
Hls, Kõrgoja k; Leena Sosi (82)EMH 2299 (40)1973*
Hls, Kõrgoja k; Leena Sosi (82)EMH 2300 (20)1973*
Hls, Penuja k; Anna Ilves-Surbakov (84)EMH 2301 (40)1973*
Hls, Penuja k; Anna Ilves-Surbakov (84)EMH 2302 (40)1973*
Hls, Penuja k; Marie Bratka (67), Helmi Bratka (66)EMH 2303 (15)1973*
Hls, Penuja k; Marie Bratka (67), Helmi Bratka ()EMH 2304 (15)1973*
Hls, Risti k; Grete Kaiss (93)EMH 2602 (36)1974*
Hls, Risti k; Grete Kaiss (93)EMH 2603 (18)1974*
Hls, k, (Pajo (Abja lähedal) t); Märt Hunt (85)EMH 2604 (60)1974*
Hls, Uue-Kariste k; Marie Kivi (92)EMH 2605 (60)1974*
Hls, Penuja (Kulla) k; Ann Erg (96)EMH 3165 (64)1978*
Hls, Abja k; Linda Pärna (72)EMH 3166 (40)1978*
Hls, Abja k; Melina Evert (66)EMH 3167 (39)1978*
Hls, Abja k; Melina Evert (66)EMH 3168 (21)1978*
Hls, Laatre (> Läti, Araveste) k; Voldemar Tarss (81)EMH 4250 (K) (60)1993*