Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Väliseesti
 Lindikataloogist
Lindikataloogist

Kihelkond, küla, talu, keelejuht (vanus)Lint, kestus (min)Lindistus-
aeg
CDDATLitereeringEesti murrete korpuses
JMd, Lohala k; Robert Suukmann (77)EMH 399 (17)00-00-1961**
JMd, Orgmetsa k; Anette Aving (77)EMH 400 (9)00-00-1961**
JMd, Järva-Madise k; Mathilde Valbu (88)EMH 3491 (40)1982*
JMd, Järva-Madise k; Mathilde Valbu (88)EMH 3492 (40)1982*
JMd, Järva-Madise k; Mathilde Valbu (88)EMH 3493 (40)1982*
JMd, Järva-Madise k; Mathilde Valbu (88)EMH 3494 (40)1982*
JMd, Järva-Madise k; Mathilde Valbu (89)EMH 3561 (40)1983*
JMd, Järva-Madise k; Mathilde Valbu (89)EMH 3562 (40)1983*
JMd, Järva-Madise k; Mathilde Valbu (89)EMH 3563 (20)1983*