Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Väliseesti
 Lindikataloogist
Lindikataloogist

Kihelkond, küla, talu, keelejuht (vanus)Lint, kestus (min)Lindistus-
aeg
CDDATLitereeringEesti murrete korpuses
Jaa, Pulli k; (J)Elena Ebras (87)EMH 923 (30)00-07-1966*Saarte murde tekstikogumik, 2002
Jaa, Pulli k; Elena Ebras (87)EMH 924 (30)00-07-1966*Saarte murde tekstikogumik, 2002
Jaa, Kuninguste k; Akiliina Sepp (78)EMH 925 (15)00-07-1966*
Jaa, Välja k; Aleksander Velviste (90)EMH 926 (45)00-07-1966**
Jaa, Välja k; Aleksander Velviste (90)EMH 927 (45)00-00-1966*
Jaa, Välja k; Aleksander Velviste (90)EMH 928 (35)00-00-1966*
Jaa, Imavere k; Juulia Seema (86)EMH 929 (10)00-00-1966*
Jaa, Tagavere k; Maria Pajumaa (76)EMH 930 (15)00-07-1966*
Jaa, V-Pahila k; Sander Nellis (79)EMH 931 (15)00-07-1966*
Jaa, Välja k; Aleksander Velviste (91)EMH 964 (45)00-00-1967*
Jaa, Välja k; Aleksander Velviste (91)EMH 965 (45)00-00-1967*
Jaa, Välja k; Aleksander Velviste (91)EMH 966 (45)00-00-1967*
Jaa, Välja k; Aleksander Velviste (91)EMH 967 (15)00-00-1967*
Jaa, Rannaküla k; Maria Laius (81)EMH 968 (30)00-00-1967*
Jaa, Randküla k; Liisa Kaasikmäe (86)EMH 969 (22)00-00-1967*
Jaa, Pulli k; Elena Ebras (88)EMH 1046 (66)00-00-1967*