Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Väliseesti
 Lindikataloogist
Lindikataloogist

Kihelkond, küla, talu, keelejuht (vanus)Lint, kestus (min)Lindistus-
aeg
CDDATLitereeringEesti murrete korpuses
KJn, Leie k, (Uia t); Melanie Kolts (73)EMH 150 (15)00-09-1959**KKI MT 258, 1959?
KJn, Leie k, (Sepa t); Anna Pullissaar (81)EMH 151 (15)00-09-1959**KKI MT 258, 1959?
KJn, Odiste k, (Eltsaare t); Maria Kukk (82)EMH 152 (15)00-09-1959**KKI MT 258, 1959?
KJn, Soosaare (Oorgu) k; (K)larissa Ilves (69)EMH 153 (15)00-09-1959**KKI MT 258, 1959?
KJn, Kaavere k; Leena Kampus (90)EMH 379 (15)00-00-1961**
KJn, Vissuvere k, (Eessaare t); Hans Meijel (96)EMH 380 (41)13-08-1961**KKI MT 292, 1961?
KJn, Vissuvere k, (Eessaare t); Hans Meijel (96)EMH 381 (16)13-08-1961**KKI MT 292, 1961?
KJn, Odiste k; Liina Kaur (83)EMH 1314 (30)00-00-1969*
KJn, Odiste k; Liina Kaur (83)EMH 1315 (30)00-00-1969*
KJn, Odiste k; Kata Soll (78)EMH 1316 (36)00-00-1969*
KJn, Odiste k; Kata Soll (78)EMH 1317 (18)00-00-1969*
KJn, Leie k; Anna Pullissaar (91)EMH 1318 (30)00-00-1969**
KJn, Leie k; Anna Pullissaar (91)EMH 1319 (15)00-00-1969**
KJn, Leie k; Kaarel Savisikk (91)EMH 1320 (36)00-00-1969*
KJn, Lalsi k; Juuli Aaren (80)EMH 1321 (30)00-00-1969**
KJn, Lalsi k; Juuli Aaren (80)EMH 1322 (30)00-00-1969**
KJn, Lalsi k; August Sild (70)EMH 1323 (36)00-00-1969*
KJn, Lalsi k; August Sild (70)EMH 1324 (18)00-00-1969*
KJn, Vissuvere (Soosaare) k; Liisa Käosaar (84)EMH 1325 (36)00-00-1969*
KJn, Vissuvere (Soosaare) k; Liisa Käosaar (84)EMH 1326 (36)00-00-1969*
KJn, Vissuvere k; Ants Grauberg (83)EMH 1327 (30)00-00-1969*
KJn, Vissuvere k; Ants Grauberg (83)EMH 1328 (30)00-00-1969*
KJn, Leie k; Anna Pullisaar (92)EMH 1499 (36)00-00-1970**
KJn, Leie k; Anna Pullisaar (92)EMH 1500 (54)00-00-1970**
KJn, Leie k; Martin Annist (70)EMH 1501 (18)00-00-1970*
KJn, Leie k; Liidia Kampus (72)EMH 1502 (54)00-00-1970*
KJn, Lalsi k; Aleksander Kass (84)EMH 1503 (45)00-00-1970*
KJn, Lalsi k; Aleksander Kass (84)EMH 1504 (45)00-00-1970*
KJn, Oti k; Peet Kass (85)EMH 1505 (30)00-00-1970**
KJn, Oti k; Peet Kass (85)EMH 1506 (30)00-00-1970**
KJn, Oti k; Peet Kass (85)EMH 1507 (30)00-00-1970**
KJn, Oti k; Peet Kass (85)EMH 1508 (30)00-00-1970**
KJn, Oti k; Peet Kass (85)EMH 1509 (30)00-00-1970**
KJn, Oti k; Peet Kass (86)EMH 1647 (90)00-00-1971**KKI MT 541, 1999
KJn, Lätkalu k; Jekaterina Vihu (90)EMH 1648 (18)00-00-1971*
KJn, Soosaare k; Jaan Brafmann (87), Anete Brafman (75)EMH 1649 (30)00-00-1971*
KJn, Leie k; Anna Pullisaar (94)EMH 1943 (40)1972*KKI MT 541, 1999
KJn, Lalsi k; Aleksander Kass (85)EMH 1944 (40)1972*