Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Väliseesti
 Lindikataloogist
Lindikataloogist

Kihelkond, küla, talu, keelejuht (vanus)Lint, kestus (min)Lindistus-
aeg
CDDATLitereeringEesti murrete korpuses
Kei, Vaila k; Juula Silva (81)EMH 20a (22)6.12.1957**KKI MT 211, 1959KEI_Juula_Silva
Kei, Vaila k; Juula Silva (81)EMH 20b (7)6.12.1957**KKI MT 211, 1959KEI_Juula_Silva
Kei, (Keila) k; Lovise Saulep (76)EMH 782 (30)00-05-1965*
Kei, Kulna k; Juulius Laamann (74)EMH 783 (45)00-05-1965*
Kei, Kulna k; Pauline Peet (75)EMH 784 (30)00-05-1965*
Kei, Nahkjala k; Johanna-Maria Viruja (84)EMH 785 (15)00-05-1965*
Kei, Ohtu k; Leena Nurgel (85)EMH 786 (15)00-05-1965*
Kei, Sassi k; Mihkel Anion (84)EMH 787 (45)00-05-1965*
Kei, Sassi k; Mihkel Anion (84)EMH 788 (30)00-05-1965*
Kei, Sassi k; Mihkel Anion (84)EMH 789 (30)00-05-1965*
Kei, Sassi k; Mihkel Anion (84)EMH 790 (30)00-05-1965*
Kei, Tuula k; Miina Einart (82)EMH 791 (30)00-05-1965*
Kei, Tuula k; Lovise Põldhein (76)EMH 792 (30)00-05-1965*