Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Väliseesti
 Lindikataloogist
Lindikataloogist

Kihelkond, küla, talu, keelejuht (vanus)Lint, kestus (min)Lindistus-
aeg
CDDATLitereeringEesti murrete korpuses
Khk; Muh, Mõega; Koimla k; Salme Pajula (68), Hilja Niit, Rein Niit (63)EMH 3454 (40)1982*