Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Väliseesti
 Lindikataloogist
Lindikataloogist

Kihelkond, küla, talu, keelejuht (vanus)Lint, kestus (min)Lindistus-
aeg
CDDATLitereeringEesti murrete korpuses
Khn; Vai, Rootsiküla (Kuraga) ; Kutruküla; Vaila; Võhmaste k; Elisaveta (Liis) Alas (88), Juhan Remmel (78), Otu Praks (72), Ann Jaakson (Jõeste) (55)EMH 4086 ()1938**