Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Väliseesti
 Lindikataloogist
Lindikataloogist

Kihelkond, küla, talu, keelejuht (vanus)Lint, kestus (min)Lindistus-
aeg
CDDATLitereeringEesti murrete korpuses
Kos, Kolu k; Jüri Saueauk (80)EMH 48 (12+11)00-06-1958**KKI MT 219, 1958
Kos, Viskla k; Leena Veksmann (80)EMH 50 (27)00-00-1958**KKI MT 219, 1958
Kos, Paluküla k; Kristiina Kuuskvere (87)EMH 465 (30)00-00-1962*
Kos, Voose k; Mari Salura (87)EMH 466 (45)00-00-1962*