Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Väliseesti
 Lindikataloogist
Lindikataloogist

Kihelkond, küla, talu, keelejuht (vanus)Lint, kestus (min)Lindistus-
aeg
CDDATLitereeringEesti murrete korpuses
Lai, Palupera k; Mart Aaviste (86)EMH 39 (22)00-00-1958**
Lai, Küüravälja k; Joosep Pärn (80)EMH 40 (32)00-00-1958**
Lai, Mäeküla k; Miili Saar (84)EMH 41 (5)00-00-1958**
Lai, Metsaküla k; Amalie Tomberg (86)EMH 293 (30)00-00-1961**Idamurde tekstikogumik, 1996
Lai, Metsaküla k; Amalie Tomberg (86)EMH 294 (35)00-00-1961**Idamurde tekstikogumik, 1996
Lai, Võduvere k; Jaan Lall (100)EMH 295 (24)00-00-1961**litereeritud?