Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Väliseesti
 Lindikataloogist
Lindikataloogist

Kihelkond, küla, talu, keelejuht (vanus)Lint, kestus (min)Lindistus-
aeg
CDDATLitereeringEesti murrete korpuses
Luke, Jaanikse k; Peeter Paltser (77)EMH 2763 (36)1975*
Luke, Jaanikse k; Peeter Paltser (77)EMH 2764 (36)1975*