Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Väliseesti
 Lindikataloogist
Lindikataloogist

Kihelkond, küla, talu, keelejuht (vanus)Lint, kestus (min)Lindistus-
aeg
CDDATLitereeringEesti murrete korpuses
Noa rts, Naissaar k; Ragnar Jürgenson (?)EMH 4300 (K) (90)1995*
Noa rts, Väike-Einby k; Leida Koinberg (Kuinberg) (74)EMH 4302 (K) (90)1995*
Noa rts, Höbringi k; Alfred Adelman (82), Ivar Boman (64)EMH 4303 (K) (90)1995*