Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Väliseesti
 Lindikataloogist
Lindikataloogist

Kihelkond, küla, talu, keelejuht (vanus)Lint, kestus (min)Lindistus-
aeg
CDDATLitereeringEesti murrete korpuses
Pal, Aruküla k; Emilie Jürgenson (81)EMH 36 (15)00-06-1957**KKI MT 257, 1957
Pal, Aruküla k; Emiilie Jürgenson (85)EMH 321 (30)00-00-1961**litereeritud?
Pal, Aruküla k, (Mäetaguse t); Anna Tõnisson (90)EMH 322 (45)8.11.1961**KKI MT 265, 1961?
Pal, Aruküla k, (Mäetaguse t); Anna Tõnisson (90)EMH 323 (13)8.11.1961**KKI MT 265, 1961?
Pal, Kallivere k; Aliide Voiman (79)EMH 324 (30)00-00-1961**Idamurde tekstikogumik, 1996
Pal, Kilbavere k; Loviisa Kuusik (75)EMH 325 (5)00-00-1961**litereeritud?
Pal, Luua k; Juhan Vipper (82)EMH 326 (30)00-00-1961**Idamurde tekstikogumik, 1996
Pal, Luua k; Juhan Vipper (82)EMH 327 (25)00-00-1961Idamurde tekstikogumik, 1996
Pal, Luua k; Juhan Vipper (82)EMH 327a ()00-00-1961**
Pal, Luua k; Juhan Vipper (82)EMH 328 (30)00-00-1961**Idamurde tekstikogumik, 1996