Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Väliseesti
 Lindikataloogist
Lindikataloogist

Kihelkond, küla, talu, keelejuht (vanus)Lint, kestus (min)Lindistus-
aeg
CDDATLitereeringEesti murrete korpuses
Phl, Hellamaa k; Anna Kerves (82)EMH 646 (5)00-08-1963*
Phl, Kuka k; Johannes Hallik (70)EMH 647 (45)00-09-1963*
Phl, Kuka k; Johannes Hallik (70)EMH 648 (45)00-09-1963*
Phl, Kärdla k; Helene Paras (84)EMH 649 (30)00-08-1963*
Phl, Palade k; Mari Kaev (89)EMH 650 (45)00-08-1963*
Phl, Partsi k; Liisu Kuusik (98)EMH 651 (15)00-00-1963*
Phl, Sarve k; Anna Koppel (85), Aleksander Koppel (56)EMH 652 (45)00-08-1963*
Phl, Hilleste k; Juhan Alas (88), Anna Alas (86)EMH 1471 (35)00-00-1969*
Phl, Hilleste k; Juhan Alas (88), Anna Alas (86)EMH 1472 (15)00-00-1969*
Phl, Paluküla k; Aleksander Kokla (82)EMH 1810 (40)18-10-1972*
Phl, Paluküla k; Anna Kimber (84)EMH 1811 (40)18-10-1972*KKI MT 503, 1994
Phl, Paluküla k; Anna Kimber (84)EMH 1812 (40)18-10-1972*KKI MT 503, 1994
Phl, Lõpe k; Leeni Koit (80)EMH 1813 (40)18-10-1972*KKI MT 502, 1997
Phl, Ala (Sakla) k; Leeni Mägi (86)EMH 1814 (20)18-10-1972*KKI MT 502, 1997
Phl, Sääre k; Jelisaveta Känd (86)EMH 1815 (40)18-10-1972*KKI MT 502, 1997
Phl, Sääre k; Jelisaveta Känd (86)EMH 1816 (40)18-10-1972*
Phl, Hellamaa k; Leena Kerves (83)EMH 1817 (20)00-00-1972*
Phl, Vahrepa k; Elisabeth Lepisto (91)EMH 1818 (40)00-00-1972*
Phl, Saarnaki k; Anton Saarnak (71)EMH 2156 (40)1973*
Phl, Sääre k; Jelisaveta Känd (87)EMH 2157 (40)1973*
Phl, Sääre k; Jelisaveta Känd (87)EMH 2158 (40)1973*
Phl, Sääre k; Jelisaveta Känd (87)EMH 2159 (20)1973*
Phl, Salinõmme (Hanikatsi) k; Priidu Hanikats (77)EMH 2385 (80)1974*
Phl, Salinõmme (Hanikatsi) k; Priidu Hanikats (77)EMH 2386 (80)1974*
Phl, Salinõmme (Hanikatsi) k; Priidu Hanikats (77)EMH 2387 (40)1974*
Phl, Salinõmme (Hanikatsi) k; Priidu Hanikats (77)EMH 2388 (40)1974*
Phl, Salinõmme (Hanikatsi) k; Priidu Hanikats (77)EMH 2389 (40)1974*
Phl, Salinõmme (Hanikatsi) k; Priidu Hanikats (77)EMH 2390 (40)1974*
Phl, Paluküla k; Anna Kimber (85)EMH 2391 (40)1974*
Phl, Paluküla k; Aleksander Kokla (84)EMH 2392 (40)1974*
Phl, Hanikatsi laid k; Priidu Hanikats (78)EMH 2655 (20)1975*
Phl, Hanikatsi laid k; Priidu Hanikats (78)EMH 2656 (40)1975*
Phl, Hanikatsi laid k; Priidu Hanikats (78)EMH 2657 (40)1975*
Phl, Hanikatsi laid k; Priidu Hanikats (78)EMH 2658 (80)1975*
Phl, Kärdla k; Johannes Prähla (90)EMH 3692 (40)1984*
Phl, Palade k; Johannes Kokla (82)EMH 3693 (40)1984*
Phl, Palade k; Johannes Kokla (82)EMH 3694 (40)1984*
Phl, Palade k; Johannes Kokla (82)EMH 3695 (40)1984*
Phl, Palade k; Johannes Kokla (82)EMH 3696 (40)1984*
Phl, Palade k; Johannes Kokla (83)EMH 3811 (40)1985*
Phl, Palade k; Johannes Kokla (83)EMH 3812 (40)1985*
Phl, Palade k; Johannes Kokla (83)EMH 3813 (20)1985*