Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Väliseesti
 Lindikataloogist
Lindikataloogist

Kihelkond, küla, talu, keelejuht (vanus)Lint, kestus (min)Lindistus-
aeg
CDDATLitereeringEesti murrete korpuses
Plv, Himmaste k; Maks Hurt (79)EMH 216 (45)00-00-1960**KKI MT 291, 1960
Plv, Kiuma k; August Katai (85)EMH 217 (28)00-00-1960**PLV_August_Katai
Plv, Kiuma k; Mari Kinsiva (89)EMH 218 (29)00-00-1960**Võru murde tekstikogumik, 2002
Plv, Mammaste k; Leena Kurvits (80)EMH 219 (33)00-00-1960**KKI MT 259, 1960
Plv, Mammaste k; Leena Kurvits (80)EMH 219a ()00-00-1960
Plv, Mammaste k; Leena Kaha (80), Leena Kurvits (80)EMH 220 (90)00-00-1960**KKI MT 259, 1960
Plv, Mammaste k; Leena Kurvits (80)EMH 221 (60)00-00-1960**KKI MT 259, 1960
Plv, Mammaste k; Leena Kurvits (80)EMH 222 (30)00-07-1960**KKI MT 323, 1961
Plv, Mammaste k; Liisa Nikopensius (80)EMH 223 (30)00-07-1960**KKI MT 323, 1961
Plv, Meemasküla k; Jaan Kriin (84)EMH 224 (30)00-00-1960**
Plv, Navi k; Osvald Meltsov (80)EMH 225 (45)00-07-1960**KKI MT 323, 1961
Plv, Naruski k; Maali Möksi (81)EMH 1455 (40)00-00-1969*
Plv, Naruski k; Maali Möksi (81)EMH 1456 (15)00-00-1969*
Plv, Sika k; Minna Vaasa (78), Juhan Vaasa (78)EMH 1457 (35)00-00-1969*
Plv, Sika k; Juhan Vaasa (78), Minna Vaasa (78)EMH 1458 (15)00-00-1969*
Plv, Rosma k; Liisi Sikal (90)EMH 1459 (36)00-00-1969*
Plv, Mammaste k; August Kattai (93)EMH 1460 (36)00-00-1969*
Plv, Mammaste k; August Kattai (93)EMH 1461 (36)00-00-1969*
Plv, Mammaste k; August Kattai (93)EMH 1462 (36)00-00-1969*
Plv, Mammaste k; August Kattai (93)EMH 1463 (36)00-00-1969*
Plv, Mammaste k; Liisa Molok (91)EMH 1464 (36)00-00-1969*Võru murde tekstikogumik, 2002
Plv, Mammaste k; Liisa Molok (91)EMH 1465 (36)00-00-1969*Võru murde tekstikogumik, 2002
Plv, Mammaste k; Liisa Molok (91)EMH 1466 (18)00-00-1969*Võru murde tekstikogumik, 2002
Plv, Mammaste k; Liisa Molok (91)EMH 1467 (36)00-00-1969*
Plv, Mammaste k; Leena Kurvits (89)EMH 1468 (40)00-00-1969*
Plv, Mammaste k; Leena Kurvits (89)EMH 1469 (36)00-00-1969*
Plv, Mammaste k; Leena Kurvits (89)EMH 1470 (38)00-00-1969*
Plv, Mammaste k; Leena Kurvits (90)EMH 1568 (36)00-00-1970*
Plv, Mammaste k; Leena Kurvits (90)EHM 1569 (36)00-00-1970*
Plv, Mammaste k; Leena Kurvits (90)EMH 1570 (36)00-00-1970*
Plv, Mammaste k; Leena Kurvits (90)EMH 1571 (36)00-00-1970*
Plv, Mammaste k; Leena Kurvits (90)EMH 1572 (36)00-00-1970*
Plv, Mammaste k; Leena Kurvits (90)EMH 1573 (36)00-00-1970
Plv, Mammaste k; Leena Kurvits (90)EMH 1574 (36)00-00-1970*
Plv, Mammaste k; Leena Kurvits (90)EMH 1575 (36)00-00-1970*
Plv, Mammaste k; Leena Kurvits (90)EMH 1576 (30)00-00-1970*
Plv, Valgesoo k; Liine Puik (90)EMH 1750 (18)00-00-1971*
Plv, Valgesoo k; Liine Puik (90)EMH 1751 (18)00-00-1971*
Plv, Valgesoo k; Saamu Kolsan (90)EMH 1752 (15)00-00-1971*
Plv, Valgesoo k; Saamu Kolsan (90)EMH 1753 (15)00-00-1971*
Plv, Himmaste k; Saamu Hurt (86)EMH 1754 I (10)00-00-1971*
Plv, Himmaste k; Saamu Hurt (86)EMH 1754 II (20)00-00-1971*
Plv, Himmaste k; Saamu Hurt (86)EMH 1755 I (10)00-00-1971*
Plv, Himmaste k; Saamu Hurt (86)EMH 1755 II (20)00-00-1971*
Plv, Himmaste k; Saamu Hurt (86)EMH 1756 I (10)00-00-1971*
Plv, Himmaste k; Saamu Hurt (86)EMH 1756 II (20)00-00-1971*
Plv, Taevaskoja k; Liisa Molok (93)EMH 1757 (21)00-00-1971*
Plv, Taevaskoja k; Liisa Molok (93)EMH 1758 (21)00-00-1971*Võru murde tekstikogumik, 2002
Plv, Taevaskoja k; Liisa Molok (93)EMH 1759 (21)00-00-1971*Võru murde tekstikogumik, 2002
Plv, Adiste k; Liine Kotisse, Miili Kotisse (85, 77)EMH2073 (40)1972*
Plv, Mammaste k; Leena Kurvits (92)EMH2074 (40)1972*
Plv, Mammaste k; Leena Kurvits (92)EMH2075 (40)1972*
Plv, Mammaste k; Leena Kurvits (92)EMH2076 (20)1972*
Plv, Mammaste k; Leena Kurvits (92)EMH2077 (40)1972*
Plv, Mammaste k; Leena Kurvits (92)EMH2078 (40)1972*
Plv, Taevaskoja k; Liisa Molok (94)EMH2079 (40)1972*
Plv, Taevaskoja k; Liisa Molok (94)EMH2080 (40)1972*
Plv, Himmaste k; Juhan Juks (83)EMH2081 (40)1972*Võru murde tekstikogumik, 2002
Plv, Himmaste k; Mari Juks (86)EMH2082 (40)1972*
Plv, Himmaste k; Mari Juks (86)EMH2083 (20)1972*
Plv, Adiste k; Alma Kattai (77)EMH2084 (30)1972*
Plv, Mammaste k; Liisa Parksepp (85)EMH2085 (40)1972*
Plv, Mammaste k; Liisa Parksepp (85)EMH2086 (20)1972*
Plv, Himmaste k; Mari Juks (90)EMH 2844 (36)1976*
Plv, Himmaste k; Mari Juks (90)EMH 2845 (19)1976*
Plv, Himmaste k; Iida Hurt (84)EMH 2846 (36)1976*
Plv, Himmaste k; Iida Hurt (84)EMH 2847 (18)1976*
Plv, Eoste (Himmaste?) k; Emmi Kõiv (83)EMH 2848 (36)1976*
Plv, Eoste (Himmaste?) k; Emmi Kõiv (83)EMH 2849 (18)1976*
Plv, Vana-Koiola k; Anna Parksepp (84)EMH 2985 (38)1976*
Plv, Vana-Koiola k; Anna Parksepp (84)EMH 2986 (39)1976*
Plv, Vana-Koiola k; Anna Parksepp (84)EMH 2987 (39)1976*
Plv, Vana-Koiola k; Anna Parksepp (84)EMH 2988 (20)1976*
Plv, Miiaste k; Elsbet Sing (80)EMH 3206 (95)1979*
Plv, Miiaste; Rosma k; Elsbet Sing (80), Marie Pragi (91)EMH 3207 (90)1979*
Plv, Rosma k; Marie Pragi (81)EMH 3208 (90)1979*
Plv, Rosma k; Marie Pragi (91)EMH 3209 (56)1979*
Plv, Rosma k; Marie Pragi (91)EMH 3210 (45)1979*
Plv, Rosma k; Marie Pragi (91)EMH 3211 (45)1979*
Plv, Pille k; Paul Orasson (79)EMH 3212 (90)1979*
Plv, Pille; Lutsu k; Paul Orasson (79), Emilie Lilo (86)EMH 3213 (90)1979*
Plv, Lutsu k; Emilie Lilo (86)EMH 3214 (45)1979*
Plv, Lutsu k; Emilie Lilo (86)EMH 3215 (45)1979*
Plv, Vana-Koiola k; Liine Parksepp (82)EMH 3216 (45)1979*
Plv, Vana-Koiola k; Liine Parksepp (82)EMH 3217 (45)1979*
Plv, Vana-Koiola k; Anna Parksepp (87)EMH 3218 (47)1979*
Plv, Adiste k; Jaan Kooskor(a) (84), Aurelie Kooskor(a) (78)EMH 3219 (45)1979*
Plv, Rosma k; Albert Kindsiko (67)EMH 3220 (22)1979*
Plv, Kähri k; Adele Kuulberg (81)EMH 3221 (22)1979*
Plv, Lauga k; Anna-Marie Mett (91)EMH 3222 (24)1979*
Plv, Lauga k; Ida Kohv (85)EMH 3223 (47)1979*
Plv, Lauga k; Ida Kohv (85)EMH 3224 (23)1979*
Plv, Tilsi (< Vastseliina) k; Ella Saag (85)EMH 3225 (45)1979*
Plv, Tilsi (< Vastseliina) k; Ella Saag (85)EMH 3226 (22)1979*
Plv, Tilsi k; Anna Aabel (85)EMH 3227 (90)1979*
Plv, Miiaste; Lutsu k; Daniel Haidak, Albert Säinas (80, 73), Liisa Tobreluts (80)EMH 3232 (90)1979*
Plv, Lutsu k; Liisa Tobreluts (80)EMH 3233 (90)1979*
Plv, Lutsu k; Liisa Tobreluts (80)EMH 3234 (60)1979*