Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Väliseesti
 Lindikataloogist
Lindikataloogist

Kihelkond, küla, talu, keelejuht (vanus)Lint, kestus (min)Lindistus-
aeg
CDDATLitereeringEesti murrete korpuses
Plv; Kan, Tilsi; Põlgaste, Hurmi k; Anna Aabel (85), Ella Annom (82), Hulda Tagel (69)EMH 3228 (90)1979*