Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Väliseesti
 Lindikataloogist
Lindikataloogist

Kihelkond, küla, talu, keelejuht (vanus)Lint, kestus (min)Lindistus-
aeg
CDDATLitereeringEesti murrete korpuses
Rap, Rugula k; Leenu Randjärv (85)EMH 15a (15)00-06-1957**KKI MT 196, 1958
Rap, Rugula k; Leenu Randjärv (85)EMH 15b (15)00-06-1957**KKI MT 196, 1958
Rap, Rapla k; Richard Vohnja (75)EMH 3290 (20)1979*
Rap, Alu-Metsküla k; Helene Sillat (s. Laurimann) (76)EMH 3495 (40)1982*
Rap, Alu-Metsküla k; Elmar Kalmu (60)EMH 3496 (40)1982*
Rap, Alu-Metsküla (Tiitsumäe) k; Helene Sillat (s. Laurimann) (76)EMH 3497 (40)1982*
Rap, Alu-Metsküla k, (Kumla t); Juhan Soidla (76)EMH 3498 (40)1982*
Rap, Alu-Metsküla k, (Posti t); Linda Soomets (s. Kõrgemaa) (?)EMH 3499 (40)1982*