Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Väliseesti
 Lindikataloogist
Lindikataloogist

Kihelkond, küla, talu, keelejuht (vanus)Lint, kestus (min)Lindistus-
aeg
CDDATLitereeringEesti murrete korpuses
Rei, Suurepsi k; Juhan Kivi (90)EMH 487 (7)00-00-1962*
Rei, Suurepsi k; Viiu Kark (90)EMH 488 (40)00-00-1962*
Rei, Mägipää k; Maret Rõhu (92)EMH 489 (45)00-00-1962*
Rei, Mägipää k; Maret Rõhu (92)EMH 490 (30)00-00-1962*
Rei, Mägipää k; Maret Rõhu (92)EMH 491 (30)00-00-1962*
Rei, Kõpu k; Viiu Kark (90)EMH 609 (45)00-08-1963*KKI MT 504, 1996
Rei, Kõpu k; Viiu Kark (90)EMH 610 (30)00-08-1963*KKI MT 504, 1996
Rei, Mägipea k; Maret Rõhu (92)EMH 611 (45)00-08-1963*
Rei, Mägipea k; Maret Rõhu (92)EMH 612 (30)00-08-1963*
Rei, Kidaste k; Madis Hindre (85)EMH 1827 (20)00-00-1972*
Rei, Kidaste k; Madis Hindre (85)EMH 1828 (40)00-00-1972*
Rei, Tiharu k; Anna Römmel (85)EMH 1829 (40)00-00-1972*
Rei, Tiharu k; Anna Römmel (85)EMH 1830 (40)00-00-1972*
Rei, Tiharu k; Anna Römmel (85)EMH 1831 (20)00-00-1972*Saarte murde tekstikogumik, 2002
Rei, Vilimaa k; Anna Kalda (77)EMH 1832 (40)00-00-1972*
Rei, Vilimaa k; Anna Kalda (77)EMH 1833 (20)00-00-1972*
Rei, Tiharu k; Anna Römmel (86)EMH 2154 (40)1973*Saarte murde tekstikogumik, 2002
Rei, Tiharu k; Anna Römmel (86)EMH 2155 (40)1973*
Rei, Tiharu k; Anna Römmel (87)EMH 2383 (80)1974*
Rei, Tiharu k; Anna Römmel (87)EMH 2384 (40)1974*
Rei, Suureranna k k; Mihkel Jaagu (91)EMH 2648 (80)1975*
Rei, Tiharu k; Anna Römmel (87)EMH 2649 (40)1975*
Rei, Kõpu k; Peeter Römmel (82)EMH 2930 (37)1976*
Rei, Kõpu k; Peeter Römmel (82)EMH 2931 (39)1976*