Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Väliseesti
 Lindikataloogist
Lindikataloogist

Kihelkond, küla, talu, keelejuht (vanus)Lint, kestus (min)Lindistus-
aeg
CDDATLitereeringEesti murrete korpuses
San, Keeni k; Ell Vassar (83)EMH 354 (45)00-00-1961**Tartu murde tekstikogumik, 1970
San, Keeni k; Miina Volmer (76)EMH 355 (30)00-00-1961**Tartu murde tekstikogumik, 1970
San, Kurevele k; Mari Kõiv (90)EMH 356 (15)00-00-1961**litereeritud?
San, Laatre k; Miina Must (81)EMH 357 (45)00-00-1961litereeritud?
San, Laatre k; Miina Must (81)EMH 357a (45)00-00-1961**Tartu murde tekstikogumik, 1970
San, Tagula k; Andrus Lõoke (83)EMH 358 (45)00-00-1961**Tartu murde tekstikogumik, 1970
San, Tsirguliina k; Jaan Nuder (78)EMH 359 (45)00-00-1961**litereeritud?
San, (H)ädu k; Mai Kärs(s)na (93)EMH 360 (28)00-00-1961**Tartu murde tekstikogumik, 1970
San, (H)ädu k; Mai Kärs(s)na (93)EMH 361 (43)00-00-1961**Tartu murde tekstikogumik, 1970
San, (H)ädu k; Miina Mõtus (89)EMH 362 (29)00-00-1961**litereeritud?
San, Lauküla k; Rosiine Oberst (87)EMH 2870 (19)1976*
San, Mäeküla k; Maali Saarmann (92)EMH 3507 (20)1982*
San, Mäeküla k; Maali Saarmann (92)EMH 3508 (40)1982*
San, Mäeküla k; Maali Saarmann (92)EMH 3509 (40)1982*
San, Mäeküla k; Liisa Moorits (83)EMH 3510 (40)1982*
San, Mäeküla k; Liisa Moorits (83)EMH 3511 (20)1982*
San, Mäeküla k; Kirill Saar (88)EMH 3512 (20)1982*
San, Mäe k; Maali Saarmann (93)EMH 3569 (40)1983*
San, Mäe k; Maali Saarmann (93)EMH 3570 (40)1983*
San, Mäe k; Maali Saarmann (93)EMH 3571 (40)1983*
San, Mäe k; Maali Saarmann (93)EMH 3572 (40)1983*
San, Mäe k; Virve Känd (64)EMH 4115 (40)1989*
San, Mäe k; Virve Känd (64)EMH 4116 (40)1989*
San, Mäe k; Virve Känd (64)EMH 4117 (40)1989*
San, Mäe k; Virve Känd (64)EMH 4118 (40)1989*
San, Mäe k; Virve Känd (64)EMH 4119 (20)1989*