Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Väliseesti
 Lindikataloogist
Lindikataloogist

Kihelkond, küla, talu, keelejuht (vanus)Lint, kestus (min)Lindistus-
aeg
CDDATLitereeringEesti murrete korpuses
VMr, Vadi k; Leena Kruusenberg (81)EMH 74 (42)00-00-1958**KKI MT 242, 1958VMR_Leena_Kruusenberg
VMr, Vadi k; Leena Kruusenberg (81)EMH 75 (40)00-00-1958**