[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
13.03.02

kuvama

Andmeid visuaalselt esitama.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.02

display

To present data visually.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.07

kuvapind

Kandja, millele kuvaseadmes võivad ilmuda pildid.
Näide:
Kineskoobi ekraan, paber plotteris.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.07

display surface

In a display device, that medium on which display images may appear.
Näide:
The screen of a cathode ray tube, the paper in a plotter.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.04.01

kuvapult

Pult, mis sisaldab vähemalt ühe kuvapinna ja võib sisaldada ka ühe või mitu sisendseadet.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.01

display console

A console that includes at least one display surface and may also include one or more input units.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.16

kuvar

Kuva * ekraaniga * kasutaja terminal, tavaliselt varustatud mingi sisendseadmega, näiteks klaviatuuriga.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.16

video display terminal

VDT (synonym)

visual display terminal (synonym)

visual display unit (synonym)

VDU (synonym)

A user terminal with a display * screen, and usually equipped with an input unit such as a keyboard.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.06

kuvaruum

Seadmeruumi see osa, mis vastab piltide kuvamiseks kasutadaolevale alale.
Märkus:
Vt. joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.06

display space

operating space (synonym)

That portion of a device space corresponding to the area available for displaying images.
Märkus:
See Figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.08.12

kuvaseade

kuvar (synonym)

Andmeid visuaalselt esitav väljundseade.
Märkus:
Harilikult kuvatakse andmed ajutiselt, võimalikud on aga meetmed selle esituse püsikoopia saamiseks.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.08.12

display device

An output unit that gives a visual representation of data.
Märkus:
Usually the data are displayed temporarily; however, arrangements may be made for producing a hard copy of this representation.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.04.02

kuvaseade

kuvar (synonym)

Andmeid visuaalselt esitav väljundseade.
Märkus:
Harilikult kuvatakse andmed ajutiselt; võidakse aga korraldada ka selle esituse püsikoopia saamine.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.02

display device

An output unit that gives a visual representation of data.
Märkus:
Usually the data are displayed temporarily; however, arrangements may be made for producing a hard copy of this representation.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.15

kvaasinäide

Õpitava mõiste * negatiivne näide, mis on üsna sarnane selle mõiste positiivsele näitele ja võib aidata eristada viimase olulisi erijooni.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.15

near-miss

A negative example of a concept to be learned that is quite similar to a positive example of that concept and may help to isolate the significant features of the latter.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.36

kvadrandipuu

Kahemõõtmelise objekti esitus kvadrantide puustruktuurina, mis on moodustatud iga mittehomogeense kvadrandi rekursiivse jagamisega, kuni kõik kvadrandid on mingi valitud omaduse suhtes homogeensed või kuni jõutakse mingi etteantud jaotussügavuseni.
Märkus:
Kvadrandipuu meetod tihendab kahemõõtmelise objekti kohta talletatavaid * andmeid.
Vt joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.36

quadtree

The expression of a two-dimensional object as a tree structure of quadrants, which are formed by recursively subdividing each nonhomogeneous quadrant until all quadrants are homogeneous with respect to a selected characteristic, or until a predetermined cutoff depth is reached.
Märkus:
The quadtree technique compresses the amount of stored * data about a two-dimensional object.
See Figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.05.01

kvaliteedi tagamine

Kavandatud süstemaatilised toimingud, mis on vajalikud, et tagada komponendi või süsteemi vastavust kehtestatud tehnilistele nõuetele.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.05.01

quality assurance

QA (synonym)

The planned systematic activities necessary to ensure that a component or system conforms to established technical requirements.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.09.11

kvantima

Muutuja muutumispiirkonda lõplikuks arvuks ülekateteta mitte tingimata võrdse pikkusega vahemikeks, tähistades iga vahemikku sellesse vahemikku kuuluva ühese väärtusega.
Näide:
paljudeks otstarveteks kvanditakse inimese eluiga aastasteks vahemikeks.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.09.11

to quantize

To divide the range of a variable into a finite number of non-overlapping intervals that are not necessarily of equal width, and to designate each interval by an assigned value within the interval.
Näide:
A person's age is for many purposes quantized with a quantum (interval) of 1 year.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur