[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
29.01.03

kõne

Hääle*mustrid vaadeldavas loomulikus keeles või selliseid mustreid simuleerivad akustilised signaalid.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.03

speech

Voice * patterns in a given natural language or acoustic signals simulating such patterns.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.03.18

kõnealarm

Sünteesitud kõne teade, mis hoiatab või teavitab kasutajat funktsionaalüksuse või masina tööst.
Näide:
auto tööga seotud probleemidest alarmeeriv teade.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.03.18

speech-based alerting

A synthesized speech message that warns or informs a user as to the operation of a functional unit or a machine.
Näide:
A message alerting of problems associated with the operation of an automobile.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.02.04

kõneanalüsaator

kõneanalüüsi süsteem (synonym)

Funktsionaalüksus * kõneanalüüsiks.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.04

speech analyzer

speech analysis system (synonym)

A functional unit for speech analysis.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.01.16

kõneanalüüs

Tunnuslike parameetrite väljaeraldamine kõnesignaalist.
Märkus:
Tunnuslikud parameetrid hõlmavad heli üksiklõikude (vokaalide ja konsonantide) iseloomu, silbi struktuuri, prosoodilisi tunnuseid, morfeemisteuktuuri, leksikat, süntagmasid, fraase, lauseid ja pikema diskursi kitsendusi.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.16

speech analysis

The extraction of characteristic parameters of a speech signal.
Märkus:
Characteristic parameters include the nature of individual sound segments (vowels and consonants), syllable structure, prosodic features, morpheme structure, the lexicon, syntagms, phrases, clauses, and long-term discourse constraints.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.01.22

kõne digiteerimine

Analoog-* kõnesignaalide muundamine digitaalsignaalideks.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.22

speech digitizing

speech digitization (synonym)

The conversion of analog * speech signals to digital signals.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.01.23

kõne kodeerimine

Digiteeritud * kõnesignaali muundamine diskreetsete andmeelementide jadaks vastavalt reeglistikule, mis võimaldab seda kõnesignaali vastuvõetavalt taastada.
Märkus:
Kõne digiteerimine võib olla seotud kodeerimisega * kõnetihenduseks. Sel juhul kasutatakse terminit „kõne kodeerimine„ sageli sellise liitoperatsiooni tähenduses.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.23

speech coding

speech encoding (synonym)

speech waveform coding (synonym)

The conversion of a digitized * speech signal to a sequence of discrete data elements according to a set of rules that allows for reasonable recovery of the speech signal.
Märkus:
Speech digitizing may be associated with an encoding for speech compression. The term „speech coding„ is then often used for the combined operation.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.01.36

kõnelejaga adapteerimine

Kõnetuvastus meetod, mis võimaldab süsteemil automaatselt modifitseerida tuvastusmudeleid kõnelejalt saadud lisa- kõne näidiste põhjal.
Märkus:
Vt ka adaptiivtreening ja kõnelejaga adapteeruv süsteem.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.36

speaker adaptation

A method of speech recognition allowing a system to modify recognition models automatically, based on additional speech samples from the speaker.
Märkus:
See also adaptive training and speaker-adaptive system.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.02.18

kõnelejaga adapteeruv süsteem

kasutajahäälestuslik süsteem (synonym)

Kõnelejast sõltumatu süsteem, mis suudab modifitseerida ja värskendada oma kõnemalli, jälgides kõne näidiste vahelisi erinevusi ja parandades oma tulemusi.
Märkus:
Tulemuste parandamise võime on teatav õpe.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.18

speaker-adaptive system

user-tuned system (synonym)

A speaker-independent system capable of modifying and updating its speech template to track differences among speech samples and improve its performance.
Märkus:
The capability to improve performance is a kind of learning.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.01.35

kõneleja identifitseerimine

Kõneleja tuvastuse vorm, mis kõneleja väljaselgitamiseks võrdleb hääle näidist eri isikutele vastavate häälejälgede kogumiga.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.35

speaker identification

A form of speaker recognition which compares a voice sample with a set of voice signatures corresponding to different persons to determine the one who has spoken.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.02.17

kõnelejast sõltumatu süsteem

piiramatu tuvastussüsteem (synonym)

Registreerimata kasutajaile avatud kõnetuvasti, mis aab töötada usaldusväärselt selliste kasutajatega, kes pole teda üldse kasutanud või kasutavad harva.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.17

speaker-independent system

SI system (synonym)

unrestricted recognition system (synonym)

A speech recognizer opened to unregistered users, that can work reliably with users who have never, or seldom, used it.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.02.14

kõnelejast sõltumatu tuvastus

Suvalise kasutaja kõne näidiste tuvastus ilma eelneva tema kõnemustritega treeninguta .
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.14

speaker-independent recognition

Recognition of speech samples from any user without previous training to his or her speech patterns.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur