[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
12.08.12

kuvaseade

kuvar (synonym)

Andmeid visuaalselt esitav väljundseade.
Märkus:
Harilikult kuvatakse andmed ajutiselt, võimalikud on aga meetmed selle esituse püsikoopia saamiseks.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.08.12

display device

An output unit that gives a visual representation of data.
Märkus:
Usually the data are displayed temporarily; however, arrangements may be made for producing a hard copy of this representation.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.04.02

kuvaseade

kuvar (synonym)

Andmeid visuaalselt esitav väljundseade.
Märkus:
Harilikult kuvatakse andmed ajutiselt; võidakse aga korraldada ka selle esituse püsikoopia saamine.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.02

display device

An output unit that gives a visual representation of data.
Märkus:
Usually the data are displayed temporarily; however, arrangements may be made for producing a hard copy of this representation.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.15

kvaasinäide

Õpitava mõiste * negatiivne näide, mis on üsna sarnane selle mõiste positiivsele näitele ja võib aidata eristada viimase olulisi erijooni.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.15

near-miss

A negative example of a concept to be learned that is quite similar to a positive example of that concept and may help to isolate the significant features of the latter.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.36

kvadrandipuu

Kahemõõtmelise objekti esitus kvadrantide puustruktuurina, mis on moodustatud iga mittehomogeense kvadrandi rekursiivse jagamisega, kuni kõik kvadrandid on mingi valitud omaduse suhtes homogeensed või kuni jõutakse mingi etteantud jaotussügavuseni.
Märkus:
Kvadrandipuu meetod tihendab kahemõõtmelise objekti kohta talletatavaid * andmeid.
Vt joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.36

quadtree

The expression of a two-dimensional object as a tree structure of quadrants, which are formed by recursively subdividing each nonhomogeneous quadrant until all quadrants are homogeneous with respect to a selected characteristic, or until a predetermined cutoff depth is reached.
Märkus:
The quadtree technique compresses the amount of stored * data about a two-dimensional object.
See Figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.05.01

kvaliteedi tagamine

Kavandatud süstemaatilised toimingud, mis on vajalikud, et tagada komponendi või süsteemi vastavust kehtestatud tehnilistele nõuetele.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.05.01

quality assurance

QA (synonym)

The planned systematic activities necessary to ensure that a component or system conforms to established technical requirements.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.09.11

kvantima

Muutuja muutumispiirkonda lõplikuks arvuks ülekateteta mitte tingimata võrdse pikkusega vahemikeks, tähistades iga vahemikku sellesse vahemikku kuuluva ühese väärtusega.
Näide:
paljudeks otstarveteks kvanditakse inimese eluiga aastasteks vahemikeks.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.09.11

to quantize

To divide the range of a variable into a finite number of non-overlapping intervals that are not necessarily of equal width, and to designate each interval by an assigned value within the interval.
Näide:
A person's age is for many purposes quantized with a quantum (interval) of 1 year.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.01.03

kõne

Hääle*mustrid vaadeldavas loomulikus keeles või selliseid mustreid simuleerivad akustilised signaalid.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.03

speech

Voice * patterns in a given natural language or acoustic signals simulating such patterns.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.03.18

kõnealarm

Sünteesitud kõne teade, mis hoiatab või teavitab kasutajat funktsionaalüksuse või masina tööst.
Näide:
auto tööga seotud probleemidest alarmeeriv teade.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.03.18

speech-based alerting

A synthesized speech message that warns or informs a user as to the operation of a functional unit or a machine.
Näide:
A message alerting of problems associated with the operation of an automobile.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.02.04

kõneanalüsaator

kõneanalüüsi süsteem (synonym)

Funktsionaalüksus * kõneanalüüsiks.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.04

speech analyzer

speech analysis system (synonym)

A functional unit for speech analysis.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.01.16

kõneanalüüs

Tunnuslike parameetrite väljaeraldamine kõnesignaalist.
Märkus:
Tunnuslikud parameetrid hõlmavad heli üksiklõikude (vokaalide ja konsonantide) iseloomu, silbi struktuuri, prosoodilisi tunnuseid, morfeemisteuktuuri, leksikat, süntagmasid, fraase, lauseid ja pikema diskursi kitsendusi.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.16

speech analysis

The extraction of characteristic parameters of a speech signal.
Märkus:
Characteristic parameters include the nature of individual sound segments (vowels and consonants), syllable structure, prosodic features, morpheme structure, the lexicon, syntagms, phrases, clauses, and long-term discourse constraints.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.01.22

kõne digiteerimine

Analoog-* kõnesignaalide muundamine digitaalsignaalideks.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.22

speech digitizing

speech digitization (synonym)

The conversion of analog * speech signals to digital signals.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur