[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
23.04.18

lõikepuhver

lõikelaud (synonym)

Talletus ala teksti või graafika ajutiseks hoideks korduskasutuseni samas või teises dokumendis.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.18

clipboard

A storage area for temporarily holding text or graphics for reuse in the same or a different document.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.03.12

lõikpiir

Sirglõikude ja kaarte jadast koosnev piir.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.03.12

concurve

A boundary (30.03.10) consisting of a chain of straight lines and arcs.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.03.03

lõiksüntees

Kõnesünteesi meetod, mis seisneb sünteesitud või eelsalvestatud kõne üksuste ühendamises jadaks.
Märkus:
Sünteesitud kõneüksused võidakse saada soovitud helikõrguste harmooniliste komponentide summeerimisega, kaalutuna spektraalse esiletõusuga vastaval sagedusel. Eelsalvestatud kõneüksusteks võivad olla foneemid, difoonid, silbid, sõnad jne.
Otsesünteesiga võrreldes vajatakse taasesituse ajal kõnesignaali taasteks rohkem arvutusi, kuid mälu tarve ühe sõnumi kohta on väiksem.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.03.03

concatenation synthesis

A method of speech synthesis that consists in chaining synthesized or prerecorded speech units.
Märkus:
Synthesized speech units may be obtained by summing up waveforms at several harmonics of the intended pitch weighted by the spectral prominence at that frequency. Prerecorded speech units may be phonemes, * diphones, syllables, words, etc.
When compared with direct waveform synthesis, more computation is required at the time of playback to recreate the speech signal, but the storage requirements per message are reduced.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.10.17

lõim

Teises protsessis (2) asuv ja tema ressursse kasutav protsess.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.10.17

thread

A process (2) within another process that uses the ressources of the latter process.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.10.04

lõng

Jada sõnumeid, mis sisaldavad tihedalt seotud informatsiooni ja mida saab kergesti isoleerida teistest sõnumitest.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.10.04

thread

A sequence of messages that contain closely related information and that can be easily isolated from other messages.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.05.21

lõng

Multimeedium-animatsiooni masinesitusmeedium, mis viitab filmi andmetele, mida saab salvestada mäluseadmes.
Märkus:
QuickTime'is tähistab termin „lõng„ masinesitusmeediumit, mis sisaldab viiteid animatsiooniandmetele, mida saab piltide või helina salvestada kõvaketastele, diskettidele, laserketastele või muudele vahenditele.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.21

track

< multimedia > In a multimedia animation, a representation medium referencing movie data that can be stored on a storage device.
Märkus:
In QuickTime the term „track„ refers to a representation medium that contains references to the animation data, which may be stored as images or sounds on hard disks, floppy disks, compact disks, or other devices.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.10.10

lõpetatud

Omane tegumi olekule, milles tegum on lõpuni täidetud, kõik sellest tegumist sõltuvad sündmused on lahendatud ja ta aktiveerimiskirje on vabastatud.
Märkus:
Vt joonis 07-7.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.10.10

terminated

Pertaining to the task state of a task that is completed, all events dependent on that task have been resolved and its activation record is released.
Märkus:
See figure 07-7.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.03.11

lõpetustest

Silmusejuhikus olev kontrolltingimus, mille TÕENE olek näitab, et iteratsioon tuleb peatada.
Näide:
Pascalis eelneb lõpetustesti silmuseparameetrile until-osalause.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.03.11

termination test

In a loop control, the test in which a TRUE condition indicates that the iteration should halt.
Näide:
In Pascal, the loop-control variable for a termination test is preceded by an „until„ clause.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.02.02

lõplikelement-modelleerimine

Projekteeritavat mehaanilist komponenti või füüsilist tarindit esitava matemaatilise mudeli loomine andmetöötlussüsteemis * lõplikelement-analüüsiks.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.02.02

finite-element modeling

That creation on a data processing system of a mathematical model representing a mechanical part or physical construction under design for finite-element analysis.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.02.03

lõppsõlm

Sõlm, mis on ainult ühe haru otspunktis.
Näide:
terminal * arvutivõrgus.
Märkus:
Vt joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.02.03

end node

endpoint node (synonym)

A node that is at the end of only one branch.
Näide:
A terminal in a computer network.
Märkus:
See figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.03.28

lõpptulemi funktsioon

tulemi funktsioon (synonym)

Funktsioon, mis võimaldab saada arvutus tulemi, mida saab kuvada või printida, kuid mitte kasutada uuesti ilma käsitsi taassisestuseta.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.28

total function

The function that allows the provision of the result of a calculation that may be displayed or printed and that cannot be reused without manual re-entry.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur