[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
33.05.21

lõng

Multimeedium-animatsiooni masinesitusmeedium, mis viitab filmi andmetele, mida saab salvestada mäluseadmes.
Märkus:
QuickTime'is tähistab termin „lõng„ masinesitusmeediumit, mis sisaldab viiteid animatsiooniandmetele, mida saab piltide või helina salvestada kõvaketastele, diskettidele, laserketastele või muudele vahenditele.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.21

track

< multimedia > In a multimedia animation, a representation medium referencing movie data that can be stored on a storage device.
Märkus:
In QuickTime the term „track„ refers to a representation medium that contains references to the animation data, which may be stored as images or sounds on hard disks, floppy disks, compact disks, or other devices.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.10.10

lõpetatud

Omane tegumi olekule, milles tegum on lõpuni täidetud, kõik sellest tegumist sõltuvad sündmused on lahendatud ja ta aktiveerimiskirje on vabastatud.
Märkus:
Vt joonis 07-7.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.10.10

terminated

Pertaining to the task state of a task that is completed, all events dependent on that task have been resolved and its activation record is released.
Märkus:
See figure 07-7.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.03.11

lõpetustest

Silmusejuhikus olev kontrolltingimus, mille TÕENE olek näitab, et iteratsioon tuleb peatada.
Näide:
Pascalis eelneb lõpetustesti silmuseparameetrile until-osalause.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.03.11

termination test

In a loop control, the test in which a TRUE condition indicates that the iteration should halt.
Näide:
In Pascal, the loop-control variable for a termination test is preceded by an „until„ clause.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.02.02

lõplikelement-modelleerimine

Projekteeritavat mehaanilist komponenti või füüsilist tarindit esitava matemaatilise mudeli loomine andmetöötlussüsteemis * lõplikelement-analüüsiks.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.02.02

finite-element modeling

That creation on a data processing system of a mathematical model representing a mechanical part or physical construction under design for finite-element analysis.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.02.03

lõppsõlm

Sõlm, mis on ainult ühe haru otspunktis.
Näide:
terminal * arvutivõrgus.
Märkus:
Vt joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.02.03

end node

endpoint node (synonym)

A node that is at the end of only one branch.
Näide:
A terminal in a computer network.
Märkus:
See figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.03.28

lõpptulemi funktsioon

tulemi funktsioon (synonym)

Funktsioon, mis võimaldab saada arvutus tulemi, mida saab kuvada või printida, kuid mitte kasutada uuesti ilma käsitsi taassisestuseta.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.28

total function

The function that allows the provision of the result of a calculation that may be displayed or printed and that cannot be reused without manual re-entry.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.35

lõpuseadmestik

Andmelõpmiku ja liini vahelist signaali muundav ja kodeeriv seadmestik andmejaamas.
Märkus:
Lõpuseadmestik võib olla eraldi seadmestik või andmelõpmiku või vaheseadmestiku lahutamatu osa.
Lõpuseadmestik võib täita muid ülesandeid, mida tavaliselt täidetakse liini võrgu poolses otsas.
Vt. joonis 4.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.35

data circuit-terminating equipment

DCE (synonym)

In a data station, the equipment that provides the signal conversion and coding between the data terminal equipment (DTE) and the line.
Märkus:
The DCE may be separate equipment or an integral part of the DTE or of the intermediate equipment.
The DCE may perform other functions that are usually performed at the network end of the line.
See figure 4.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.03.04

lõputu silmus

suletud silmus (synonym)

Silmus, mille täitmise saab lõpetada ainult väline sekkumine.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.03.04

infinite loop

closed loop (synonym)

A loop whose execution can be terminated only by external intervention.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.07.25

lõõtspaber

voltpaber (synonym)

Eelnevalt lõõtsana volditud ja tavaliselt mõlemal äärel asuvate veomulkude abil söödetav lintpaber.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.07.25

fanfold paper

zig-zag fold paper (synonym)

z-fold paper (synonym)

Continuous forms previously folded as a fan and usually feed by means of feed holes on each side.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.05.09

läbikõnd

OTSUS: kirje kustutada.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.09

walkthrough

REMARK ENTRY DELETED.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.06.11

läbivaatekuvar

Visiirkuvar, mis võimaldab kasutajal ühtaegu näha ka reaalilma.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.06.11

see-through head-mounted display

see-through HMD (synonym)

Head-mounted display (37.06.10) that permits the user to simultaneously see the real world.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur