[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
22.03.28

lõpptulemi funktsioon

tulemi funktsioon (synonym)

Funktsioon, mis võimaldab saada arvutus tulemi, mida saab kuvada või printida, kuid mitte kasutada uuesti ilma käsitsi taassisestuseta.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.28

total function

The function that allows the provision of the result of a calculation that may be displayed or printed and that cannot be reused without manual re-entry.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.35

lõpuseadmestik

Andmelõpmiku ja liini vahelist signaali muundav ja kodeeriv seadmestik andmejaamas.
Märkus:
Lõpuseadmestik võib olla eraldi seadmestik või andmelõpmiku või vaheseadmestiku lahutamatu osa.
Lõpuseadmestik võib täita muid ülesandeid, mida tavaliselt täidetakse liini võrgu poolses otsas.
Vt. joonis 4.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.35

data circuit-terminating equipment

DCE (synonym)

In a data station, the equipment that provides the signal conversion and coding between the data terminal equipment (DTE) and the line.
Märkus:
The DCE may be separate equipment or an integral part of the DTE or of the intermediate equipment.
The DCE may perform other functions that are usually performed at the network end of the line.
See figure 4.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.03.04

lõputu silmus

suletud silmus (synonym)

Silmus, mille täitmise saab lõpetada ainult väline sekkumine.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.03.04

infinite loop

closed loop (synonym)

A loop whose execution can be terminated only by external intervention.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.07.25

lõõtspaber

voltpaber (synonym)

Eelnevalt lõõtsana volditud ja tavaliselt mõlemal äärel asuvate veomulkude abil söödetav lintpaber.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.07.25

fanfold paper

zig-zag fold paper (synonym)

z-fold paper (synonym)

Continuous forms previously folded as a fan and usually feed by means of feed holes on each side.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.05.09

läbikõnd

OTSUS: kirje kustutada.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.09

walkthrough

REMARK ENTRY DELETED.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.06.11

läbivaatekuvar

Visiirkuvar, mis võimaldab kasutajal ühtaegu näha ka reaalilma.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.06.11

see-through head-mounted display

see-through HMD (synonym)

Head-mounted display (37.06.10) that permits the user to simultaneously see the real world.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.03.19

läbiv ülekanne

Rööpliitmise * ülekanne, mis tekib ühel numbrikohal liitmise tulemusena ja mis viiakse üle järgmise kõrgema numbrikoha ülekandeks.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.19

ripple carry

In parallel addition, a carry which is produced in one digit place as a result of addition for that digit place and which is propagated to the next high-order digit place.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.05.04

läbiühenduvus

interkonnektiivsus (synonym)

Kahe või enama eri arvutivõrkudes asuva sõlme võime vahetada andmeid.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.05.04

interconnectivity

The capability of two or more nodes in different computer networks to exchange data.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.01.09

lähetaja

Kasutaja, kes koostab, adresseerib ja tavaliselt ka saadab sõnumi.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.01.09

originator

The user who creates, addresses, and usually sends a message.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.04.01

lähetaja

Sõnumi või sondi algallikaks olev kasutaja.
Märkus:
Harilikult loob lähetaja sõnumi või saadab sondi.
See artikkel on ISO/IEC 2382-27:1994 artikli 27.01.09 modifitseeritud variant.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.04.01

originator

The user that is the initial source of a message or probe.
Märkus:
The originator usually creates a message or sends a probe.
This entry is a modified version of the entry 27.01.09 in ISO/IEC 2382-27:1994.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.04.12

lähetamine

Esimene edastussamm, mille käigus otsekasutaja kannab sõnumi või sondi üle oma kasutajaagendile või kaudkasutaja kannab sõnumi või sondi üle seda edasiandvale sidesüsteemile.
Märkus:
Vt joonis 6.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.04.12

origination

The first transmittal step in which a direct user conveys a message or probe to its user agent, or an indirect user conveys a message or probe to the communication system that serves it.
Märkus:
See figure 6.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur