[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
07.09.02

masinakäsk

Käsk, mida arvuti saab otseselt täita.
Märkus:
Masinakäsk on masinakeele element.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.02

machine instruction

An instruction that can be directly executed by a computer.
Märkus:
A machine instruction is an element of a machine language.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.01.11

masinesitusmeedium

Informatsiooni loomus oma kodeeritud kujul.
Näide:
kodeeritud heli failis, kodeeritud graafika laserkettal.
Märkus:
On kohandatud standardist ISO/DIS 13522-1.
Vt joonis 5.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.01.11

representation medium

The nature of information in its encoded form.
Näide:
The sound as coded in a file; graphics as encoded on a CD-ROM.
Märkus:
- Adapted from ISO/DIS 13522-1.
- See figure 5.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.03.02

masinfunktsioon

Kalkulaatori sooritatud funktsioon.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.02

machine function

A function carried out by the calculator.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.05

masinorienteeritud keel

Programmikeel, mille lihtlaused oma struktuurilt ühtuvad või sarnanevad konkreetse arvuti või arvutiklassi masinakäskudega.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.05

machine-oriented language

computer-oriented language (synonym)

A programming language, the simple statements of which have the same or similar structure as the machine instructions of a specific computer or class of computers.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.36

masinsõltumatu

Omane tarkvarale, mis ei toetu teatud liiki arvuti ainulaadsetele eriomadustele ning on seetõttu täidetav mitut liiki arvutitel.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.36

machine-independent

Pertaining to software that does not rely on features unique to a particular kind of computer and, therefore, may be executed on computers of more than one kind.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.35

masinsõltuv

Omane tarkvarale, mis toetub teatud liiki arvuti ainulaadsetele eriomadustele ning on seetõttu täidetav ainult seda liiki arvutitel.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.35

machine-dependent

Pertaining to software that relies on features unique to a particular kind of computer and, therefore, may be executed only on computers of that kind.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.10.09

mask
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.09

mask
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.06.03

mask

Märgi muster, mille abil juhitakse teise märgimustri osade allesjättu või kõrvaldamist.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.06.03

mask

A pattern of characters that is used to control the retention or elimination of portions of another pattern of characters.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.09.20

maskimine

Operatsioon, mis seab pildi * piirkonnale konstantse värvusväärtuse (30.05.28 E).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.09.20

masking

An operation in which regions of an image (30.01.08) are set to a constant color value (30.05.28 E).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.09.37

maskiv teravusvääristus
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.09.37

unsharp masking enhancement
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.03.08

massiiv

Agregaat, mis on massiivitüübi eksemplar ning mille igale elemendile või sobivale elemendirühmale saab viidata suvaliselt ja teistest sõltumatult.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.03.08

array

An aggregate that is an instance of an array type and each element or appropriate group of elements in which may be referenced randomly and independently of the others.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur