[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
17.07.10

manus-andmebaasikeel

manuskeel (synonym)

Traditsioonilisele programmikeelele lisatud lausete kogum andmebaaside kasutamiseks.
Näide:
manus-SQL Cobolis.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.07.10

embeddeddatabaselanguage

embeddedlanguage (synonym)

A set of statements for using databases, added to a conventional programming language.
Näide:
Embedded SQL in COBOL.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.04.22

manuskäsk

Teksti osana sisestatud tekstitöötlus märk, mis interpreteeritakse dokumendi vormindamisel prindivaate jaoks või prindi faili loomiseks, või dokumendi printimisel.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.22

embedded command

A text processing command, entered as part of the text, that is interpreted when a document is formatted for print preview or for creation of a print file, or when the document is printed.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.02.11

Markovi peitmudel

Signaali mudel, milles iga signaalilõigu olek esitatakse Markovi protsessi ühe olekuna ja milles need olekud ei ole otseselt vaadeldavad.
Märkus:
Markovi protsess on juhuslik protsess, mis koosneb reast olekutest, kusjuures ühest olekust teise siirdumise tõenäosus sõltub ainult neist kahest olekust, mitte aga eelmistest olekutest.
Lausungi tuvastuseks arvutab süsteem tõepära, et see genereeriti kõigi treeningu ajal tuletatud mudelitega. Lausung tuvastatakse sõnana või muu üksusena, millele mudel annab kõrgeima tõepärahinde.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.11

hidden Markov model

HMM (synonym)

A model of signal, in which the state of each signal segment is represented as a state in a Markov process and in which these states are not directly observable.
Märkus:
A Markov process is a stochastic process consisting of a series of states in which the probability of transition from one state to another depends only on the two states and not on preceding states.
To recognize an utterance, the system computes the likelihood that it was generated by each of the models derived during training. The utterance is recognized as the word whose model gives the highest likelihood score.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.02.11

marsruuter

Funktsionaalüksus, mis loob tee läbi ühe või mitme arvutivõrgu.
Märkus:
OSI- mudelile vastavates arvutivõrkudes töötab marsruuter võrgukihis.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.02.11

router

A functional unit that establishes a path through one or more computer networks.
Märkus:
In OSI conforming computer networks, a router operates at the network layer.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.06

masinakeel

Ainult konkreetse arvuti või arvutiklassi masinakäskudest koosnev tehiskeel.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.06

machine language

An artificial language composed only of the machine instructions of a specific computer or class of computers.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.33

masinakood

Kood väljendatuna kujul, mida suudab tunda ja täita * arvuti * töötlusseade.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.33

machine code

Code expressed in a form that can be recognized and executed by the processing unit of a computer.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.02

masinakäsk

Käsk, mida arvuti saab otseselt täita.
Märkus:
Masinakäsk on masinakeele element.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.02

machine instruction

An instruction that can be directly executed by a computer.
Märkus:
A machine instruction is an element of a machine language.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.01.11

masinesitusmeedium

Informatsiooni loomus oma kodeeritud kujul.
Näide:
kodeeritud heli failis, kodeeritud graafika laserkettal.
Märkus:
On kohandatud standardist ISO/DIS 13522-1.
Vt joonis 5.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.01.11

representation medium

The nature of information in its encoded form.
Näide:
The sound as coded in a file; graphics as encoded on a CD-ROM.
Märkus:
- Adapted from ISO/DIS 13522-1.
- See figure 5.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.03.02

masinfunktsioon

Kalkulaatori sooritatud funktsioon.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.02

machine function

A function carried out by the calculator.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.05

masinorienteeritud keel

Programmikeel, mille lihtlaused oma struktuurilt ühtuvad või sarnanevad konkreetse arvuti või arvutiklassi masinakäskudega.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.05

machine-oriented language

computer-oriented language (synonym)

A programming language, the simple statements of which have the same or similar structure as the machine instructions of a specific computer or class of computers.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.36

masinsõltumatu

Omane tarkvarale, mis ei toetu teatud liiki arvuti ainulaadsetele eriomadustele ning on seetõttu täidetav mitut liiki arvutitel.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.36

machine-independent

Pertaining to software that does not rely on features unique to a particular kind of computer and, therefore, may be executed on computers of more than one kind.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur