[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
06.06.03

mask

Märgi muster, mille abil juhitakse teise märgimustri osade allesjättu või kõrvaldamist.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.06.03

mask

A pattern of characters that is used to control the retention or elimination of portions of another pattern of characters.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.09.20

maskimine

Operatsioon, mis seab pildi * piirkonnale konstantse värvusväärtuse (30.05.28 E).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.09.20

masking

An operation in which regions of an image (30.01.08) are set to a constant color value (30.05.28 E).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.09.37

maskiv teravusvääristus
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.09.37

unsharp masking enhancement
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.03.08

massiiv

Agregaat, mis on massiivitüübi eksemplar ning mille igale elemendile või sobivale elemendirühmale saab viidata suvaliselt ja teistest sõltumatult.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.03.08

array

An aggregate that is an instance of an array type and each element or appropriate group of elements in which may be referenced randomly and independently of the others.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.03.09

massiivi lõige

lõige (synonym)

Massiivi osa, mis koosneb külgnevatest elementidest piki suvalist mõõdet.
Märkus:
Adas on lõige ühtlasi elementaar tehe.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.03.09

array slice

slice (synonym)

A portion of an array that consists of contiguous cells along any dimension.
Märkus:
In Ada, an array slice is also a basic operation.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.01.10

massiiviprotsessor

vektoriprotsessor (synonym)

Protsessor, mis on võimeline täitma * käske, mille operandideks võivad olla mitte ainult üksikelemendid, vaid ka andmete * massiivid.
Märkus:
Erijuhul töötab massiiviprotsessor üksikelementidega, mida nimetatakse skalaarideks.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.01.10

array processor

vector processor (synonym)

A processor capable of executing * instructions in which the operands can be arrays of data and not only single elements.
Märkus:
In a special case where the array processor works on single elements, such elements are called „scalars„.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.19

massiivtüüp

Liittüüp, mille komponendid on andmetüübilt samad.
Märkus:
Massiivtüüpe võidakse organiseerida ja viidata nii, nagu oleksid komponendid paigutatud ridadena, veergudena jne.
Vt joonis 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.19

array type

A composite type, whose components are the same data type.
Märkus:
Array types may be organized and referenced as if the components were arranged in columns, rows, etc.
See figure 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.22

mastaabi muutmine

remastaapimine (synonym)

Pildi või pildiosa suurendamine või vähendamine.
Märkus:
Mastaabi muutmine ei tarvitse toimuda igas suunas ühesuguse kordsusega.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.22

scaling

Enlarging or diminishing all or part of a display image.
Märkus:
Scaling does not have to be carried out with the same factor in all directions.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.09.10

mastaabitegur

Mastaapimisel kordajaks kasutatav arv.
Näide:
mastaabitegur 1/1000 sobib väärtuste 856, 432, -95 ja -182 viimiseks vahemikku -1 kuni +1.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.09.10

scale factor

scaling factor (synonym)

A number used as a multiplier in scaling.
Näide:
A scale factor of 1/1000 would be suitable to scale the values 856, 432, -95 and - 182 to lie in the range - 1 to + 1 inclusive.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.09.09

mastaapima

normaliseerima (synonym; vananenud)

Muutma mingi suuruse esitust, väljendades ta teistes ühikutes, nii et ta muutumispiirkond siirduks etteantud vahemikku.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.09.09

to scale

to normalize (synonym; deprecated)

To change the representation of a quantity, expressing it in other units, so that its range is brought within a specified range
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.01.02

matemaatiline induktsioon

Naturaalarvudel mitte alla N põhinevaid liikmeid puudutava väite tõestuse meetod: tõestatakse, et väide kehtib arvul N põhineva liikme kohta, ja kui ta kehtib suvalise väärtuse nN puhul, kehtib ta ka arvul ( n +1) põhineva liikme kohta.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.01.02

mathematical induction

A method of proving a statement concerning terms based on natural numbers not less than N by showing that the statement is valid for the term based on N and that, if it is valid for an arbitrary value of n that is greater than N, it is also valid for the term based on ( n + 1).
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur