[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
35.05.04

nimekeskus

Nimede kinnistamise eest vastutav organ.
Märkus:
Nimesüsteem on tavaliselt hierarhiline. Nimesid kinnistav organ võib kinnistada teatavale tasemele vastava osa.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.05.04

naming authority

An authority responsible for the allocation of names.
Märkus:
Naming is typically hierarchical. The authority to allocate names is limited to a portion of a particular level.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.05.04

nimeresolvimine

Edastussündmus, mille käigus korrespondendinimele lisatakse vajaduse korral korrespondendiaadress.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.05.04

name resolution

A transmittal event where an O/R address is added to an O/R name if necessary.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.02.20

nimeserver

Server, mis haldab sümbolnimesid ja vastavaid võrgu * aadresse.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.02.20

name server

A server that manages symbolic names and corresponding network * addresses.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.03.18

nime täpsustamine

liitnime kasutamine (synonym)

Meetod keeletarinditele viitamiseks programmi osa kehtivuspiirkonnas, viitamisega sellele osale ning keeletarindi jaoks selles osas deklareeritud identifikaatorile.
Näide:
Kasutatakse viitamiseks kirje komponentidele (B OF A Cobolis), teegi elementidele, mooduli keeletarinditele.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.03.18

name qualification

qualification (synonym)

A means of referencing language constructs within the scope of a portion of a program by reference to that portion and an identifier declared for the language construct in that portion.
Näide:
Used for referencing record components (B OF A in COBOL), members of a library, language constructs in a module.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.38

nimi-edastuskiirus

nominaalne edastuskiirus (synonym)

Ettenähtud või teoreetiline märkide arv, mida saab edastada ajaühikus.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.38

nominal transfer rate

The designated or theoretical number of characters that can be transferred per unit of time.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.07

nimikutse

kutse nimega (synonym)

Kutse, milles kutsuv * moodul annab kutsutavale moodulile ühe või mitme sellise parameetri nimed, mis tuleb väärtustada igal vastava parameetri kasutamisel kutsutavas moodulis.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.07

call by name

A call in which the call ing * module provides to the called module the names of one or more parameter s to be evaluated each time the associated parameter is used in the called module.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.04.08

nimistuline saaja

Potentsiaalne saaja, kellele sõnum kantakse üle levinimistu laiendamise tulemusena.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.04.08

member recipient

A potential recipient to which a message is conveyed as a result of distribution list expansion.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.04.13

NING-EI-lülitus

Shefferi lülitus (synonym)

Konjunktsiooni negatsiooni * Boole'i tehet sooritav loogikaelement.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.04.13

NAND gate

NAND element (synonym)

A gate that performs the Boolean operation of nonconjunction.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.05.12

NING-EI-tehe

konjunktsiooni negatsioon (synonym)

Boole'i diaadtehe, mille tulemi Boole'i väärtus on 0 parajasti siis, kui iga operandi Boole'i väärtus on 1.
Märkus:
Vt ka Boole'i tehete tabel selle osa lõpus.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.05.12

non-conjunction

NAND operation (synonym)

NOT-BOTH operation (synonym)

NOT-AND operation (synonym; deprecated)

The dyadic Boolean operation whose result has the Boolean value 0 if and only if each operand has the Boolean value 1.
Märkus:
See also the table of Boolean operations at the end of this section.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.05.05

n-ndkodeerimine

Digitaalandmete kodeerimine nii, et signaal võib igal hetkel olla suvalises füüsikalises olekus kahest või enamast võimalikust.
Märkus:
Juhule n = 2 vastab termin „kahendkodeerimine„.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.05

n-ary encoding

Encoding of digital data in such a manner that, at any given instant, the signal can assume any one of two or more possible physical states.
Märkus:
In the case of n = 2, the term is „binary encoding„.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.AA.13

NNTP

Faile * raalkonverentside otstarbel edastada võimaldava rakendus protokolli nimi.
Märkus:
NNTP on lühend nimetusest „Network news transfer Protocol„ (netiuudiste edastuse protokoll).
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.13

NNTP

Name of an application protocol providing means to transfer files for computer conferences.
Märkus:
NNTP is an acronym for „Network news transfer Protocol„.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur