[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
32.04.08

nimistuline saaja

Potentsiaalne saaja, kellele sõnum kantakse üle levinimistu laiendamise tulemusena.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.04.08

member recipient

A potential recipient to which a message is conveyed as a result of distribution list expansion.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.04.13

NING-EI-lülitus

Shefferi lülitus (synonym)

Konjunktsiooni negatsiooni * Boole'i tehet sooritav loogikaelement.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.04.13

NAND gate

NAND element (synonym)

A gate that performs the Boolean operation of nonconjunction.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.05.12

NING-EI-tehe

konjunktsiooni negatsioon (synonym)

Boole'i diaadtehe, mille tulemi Boole'i väärtus on 0 parajasti siis, kui iga operandi Boole'i väärtus on 1.
Märkus:
Vt ka Boole'i tehete tabel selle osa lõpus.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.05.12

non-conjunction

NAND operation (synonym)

NOT-BOTH operation (synonym)

NOT-AND operation (synonym; deprecated)

The dyadic Boolean operation whose result has the Boolean value 0 if and only if each operand has the Boolean value 1.
Märkus:
See also the table of Boolean operations at the end of this section.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.05.05

n-ndkodeerimine

Digitaalandmete kodeerimine nii, et signaal võib igal hetkel olla suvalises füüsikalises olekus kahest või enamast võimalikust.
Märkus:
Juhule n = 2 vastab termin „kahendkodeerimine„.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.05

n-ary encoding

Encoding of digital data in such a manner that, at any given instant, the signal can assume any one of two or more possible physical states.
Märkus:
In the case of n = 2, the term is „binary encoding„.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.AA.13

NNTP

Faile * raalkonverentside otstarbel edastada võimaldava rakendus protokolli nimi.
Märkus:
NNTP on lühend nimetusest „Network news transfer Protocol„ (netiuudiste edastuse protokoll).
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.13

NNTP

Name of an application protocol providing means to transfer files for computer conferences.
Märkus:
NNTP is an acronym for „Network news transfer Protocol„.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.03.15

normaalhäiring

Algse signaali pingele lisanduv soovimatu pingeosa võimendi kahe sisend punkti vahel.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.03.15

normal mode voltage

That unwanted part of the voltage, between the two input connection points of an amplifier, that is added to the voltage of the original signal.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.03.17

normaalhäiringu summutus

Võimendi võime nõrgendada normaalhäiringu toimet.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.03.17

normal mode rejection

The capability of an amplifier to suppress the effect of the normal mode voltage.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.04.07

normaalkuju

Kuju, mille omandab ujukomaesitus, kui mantiss asub mingis ettekirjutatud normvahemikus, mis on valitud nii, et iga reaalarvu esitab ühene numeraalide paar.
Märkus:
Arvul null peab olema ettekirjutatud karakteristik, sageli 0.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.04.07

normalized form

standard form (synonym)

The form taken by a floating-point representation when the mantissa lies within some prescribed standard range, so chosen that any given real number is represented by a unique pair of numerals.
Märkus:
The number zero must have a prescribed characteristic, often 0.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.04.08

normaliseerima

Ujukomaesituse * mantissi modifitseerima koos karakteristiku vastava modifitseerimisega, mantissi viimiseks mingisse ettekirjutatud vahemikku, nii et esitatav reaalarv jääks muutumatuks.
Märkus:
See artikkel asendab ISO 2382-02:1976 artikli 02.09.01.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.04.08

to normalize

To make an adjustment to the mantissa and the corresponding adjustment to the characteristic in a floating-point representation to bring the mantissa within some prescribed range, the real number represented remaining unchanged.
Märkus:
This entry replaces entry 02.09.01 of ISO 2382-02 : 1976.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.09.01

normaliseerima (ujukomasüsteemis)

Ujukomaesituse * püsikomaosa muutma nii, et ta asuks mingis etteantud vahemikus, muutes ühtlasi vastavalt ka eksponenti nii, et esitatav reaalarv ei muutuks.
Näide:
püsikomaosa viimiseks vahemikku 1 kuni 9,99... saab ujukomaesituse 123,45 x 102 normaliseerida kujule 1,2345 x 104 .
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.09.01

to normalize

to standardize (synonym)

To make an adjustment to the fixed-point part and the corresponding adjustment to the exponent in a floating-point representation to ensure that the fixed-point part lies within some prescribed range, the real number represented remaining unchanged.
Näide:
In order to bring the fixed-point part into the range 1 to 9,99 ... the floating-point representation 123.45 x 102 may be normalized to 1.2345 x 104 .
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.04.12

normaliseerimine

Protsess, millega relatsioon teisendatakse üheks või mitmeks lihtsamaks vastuoludeta ja atribuutide liiasuseta relatsiooniks, et soodustada viiteterviklust.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.04.12

normalization

The process of transforming a relation into one or more simpler relations free of attribute redundancies, or inconsistencies in order to support referential integrity.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur