[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
09.05.27

statistiline aegmultipleksimine

Aegmultipleksimine, mille puhul igale signaalile eraldatakse ajavahemikud vastavalt igal hetkel hinnatavatele vajadustele, riskides sellega, et globaalne nõudlus võib ajuti ületada edastuskanali globaalse läbilaskevõime.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.27

statistical time division multiplexing

STDM (synonym)

Time division multiplexing in which the time intervals are allocated to each signal according to the needs evaluated at each instant, with the risk that the global demand may exceed, at times, the global capacity of the transmission channel.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.02.06

statsionaarne sõnumiallikas

statsionaarne infoallikas (synonym)

Sõnumiallikas, milles iga sõnum võib tekkida tõenäosusega, mis ei sõltu ta tekkimise ajast.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.02.06

stationary message source

stationary information source (synonym)

A message source from which each message has a probability of occurrence independent from the time of its occurrence.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.13

stereoanalüüs

Pildianalüüs, mis kasutab sama stseeni kohta eri kohtadest saadud piltide paari, tuletades sügavusinformatsiooni nendel piltidel oleva sama karakteristiku asukohaerinevusest.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.13

stereo analysis

stereoscopic analysis (synonym)

Image analysis using a pair of images (30.01.08) of the same scene (30.01.18) taken from different locations deriving depth information from the difference in locations of the same feature (30.04.01) in each of the images.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.14

stereopsia

Kauguse mõõtmine stereo piltide abil.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.14

stereopsis

The measurement of distance by use of stereo images (30.01.08).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.15

stereoskoopiameetod

Kahe või mitme eri kohtadest saadud vaate vahelise triangulatsiooni kasutamine vahemiku või sügavuse määramiseks.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.15

stereoscopic approach

The use of triangulation between two or more views, obtained from different positions, to determine range or depth.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.05.02

stereoskoopiline süsteem

Kummagi silma jaoks erinevate kujutiste kuvamisega ruumilisuse mulje tekitamiseks mõeldud pilditöötlussüsteem.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.05.02

stereoscopic system

Imaging system designed to produce spatial impression by displaying different images to both eyes.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.04.09

stiilikorrektor

stilistik (synonym)

Tarkvara, mis võrdleb teksti stilistilisi karakteristikuid sisseehitatud kirjutusreeglitega ning näitab stiili täiustamise võimalusi.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.09

style checker

Software that proofreads by comparing the stylistic characteristics of text with built in writing rules and then indicates ways to improve the style.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.01.17

stoppkaadervideo

slaidvideo (synonym)
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.01.17

still video
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.05.01

string

sõne (synonym)

Tervikuna käsitletav samalaadsete elementide, näiteks märkide, järjend.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.05.01

string

A sequence of elements of the same nature, such as characters, considered as a whole.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.09.02

stringi kärpimine

kärpimine (synonym)

Stringi algus- või lõpuosa kustutus või ärajätt mingi etteantud kriteeriumi järgi.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.09.02

truncation (of a string)

The deletion or omission of a leading or of a trailing portion of a string in accordance with specified criteria.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.17

stringtüüp

Andmetüüp, mille iga andmeobjekt on string.
Märkus:
Vt joonis 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.17

string type

A data type, each data object of which is a string.
Märkus:
See figure 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur