[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
30.07.13

stereoanalüüs

Pildianalüüs, mis kasutab sama stseeni kohta eri kohtadest saadud piltide paari, tuletades sügavusinformatsiooni nendel piltidel oleva sama karakteristiku asukohaerinevusest.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.13

stereo analysis

stereoscopic analysis (synonym)

Image analysis using a pair of images (30.01.08) of the same scene (30.01.18) taken from different locations deriving depth information from the difference in locations of the same feature (30.04.01) in each of the images.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.14

stereopsia

Kauguse mõõtmine stereo piltide abil.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.14

stereopsis

The measurement of distance by use of stereo images (30.01.08).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.15

stereoskoopiameetod

Kahe või mitme eri kohtadest saadud vaate vahelise triangulatsiooni kasutamine vahemiku või sügavuse määramiseks.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.15

stereoscopic approach

The use of triangulation between two or more views, obtained from different positions, to determine range or depth.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.05.02

stereoskoopiline süsteem

Kummagi silma jaoks erinevate kujutiste kuvamisega ruumilisuse mulje tekitamiseks mõeldud pilditöötlussüsteem.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.05.02

stereoscopic system

Imaging system designed to produce spatial impression by displaying different images to both eyes.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.04.09

stiilikorrektor

stilistik (synonym)

Tarkvara, mis võrdleb teksti stilistilisi karakteristikuid sisseehitatud kirjutusreeglitega ning näitab stiili täiustamise võimalusi.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.09

style checker

Software that proofreads by comparing the stylistic characteristics of text with built in writing rules and then indicates ways to improve the style.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.01.17

stoppkaadervideo

slaidvideo (synonym)
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.01.17

still video
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.05.01

string

sõne (synonym)

Tervikuna käsitletav samalaadsete elementide, näiteks märkide, järjend.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.05.01

string

A sequence of elements of the same nature, such as characters, considered as a whole.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.09.02

stringi kärpimine

kärpimine (synonym)

Stringi algus- või lõpuosa kustutus või ärajätt mingi etteantud kriteeriumi järgi.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.09.02

truncation (of a string)

The deletion or omission of a leading or of a trailing portion of a string in accordance with specified criteria.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.17

stringtüüp

Andmetüüp, mille iga andmeobjekt on string.
Märkus:
Vt joonis 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.17

string type

A data type, each data object of which is a string.
Märkus:
See figure 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.02.06

strukturaalne kirjeldus

strukturaalkirjeldus (synonym)

Objektide ja mõistete esitus, mis põhineb nende koostisosade ja osadevaheliste seoste kirjeldamistel.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.02.06

structural description

A representation of objects and concepts based on descriptions of their parts, and on relationships among them.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.03.04

struktureeritud läbivaatus

Süsteemi nõuete, projekti või teostuse või nende mingi osa süstemaatiline uurimine, mille sooritab kvalifitseeritud personal.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.03.04

structured walk-through

walk-through (synonym)

A systematic examination of the requirements, design, or implementation of a system, or any part of it, by qualified personnel.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur