[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
04.05.01

string

sõne (synonym)

Tervikuna käsitletav samalaadsete elementide, näiteks märkide, järjend.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.05.01

string

A sequence of elements of the same nature, such as characters, considered as a whole.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.09.02

stringi kärpimine

kärpimine (synonym)

Stringi algus- või lõpuosa kustutus või ärajätt mingi etteantud kriteeriumi järgi.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.09.02

truncation (of a string)

The deletion or omission of a leading or of a trailing portion of a string in accordance with specified criteria.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.17

stringtüüp

Andmetüüp, mille iga andmeobjekt on string.
Märkus:
Vt joonis 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.17

string type

A data type, each data object of which is a string.
Märkus:
See figure 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.02.06

strukturaalne kirjeldus

strukturaalkirjeldus (synonym)

Objektide ja mõistete esitus, mis põhineb nende koostisosade ja osadevaheliste seoste kirjeldamistel.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.02.06

structural description

A representation of objects and concepts based on descriptions of their parts, and on relationships among them.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.03.04

struktureeritud läbivaatus

Süsteemi nõuete, projekti või teostuse või nende mingi osa süstemaatiline uurimine, mille sooritab kvalifitseeritud personal.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.03.04

structured walk-through

walk-through (synonym)

A systematic examination of the requirements, design, or implementation of a system, or any part of it, by qualified personnel.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.03.06

struktuurielement

Pikseli kobar või naabrus, mida kasutatakse morfoloogiliste operatsioonide puhul.
Märkus:
Kobar on harilikult väike (3×3), kuid võib olla suur ja ka mittesidus.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.03.06

structural element

A cluster of pixels (13) or a neighborhood used in conjunction with morphological operations.
Märkus:
The cluster is usually small (3X3) but may be large or even disjointed.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.47

struktuuriskeem

hierarhiaskeem (synonym)

Skeem, mis identifitseerib süsteemis või programmis * moodulid, tegevused või muud olemid ning näitab, kuidas suuremad või üldisemad olemid jagunevad väiksemateks spetsiifilisemateks olemiteks.
Märkus:
Tulemus ei tarvitse ühtuda kutseskeemil esitatavaga.
Vt joonis 07-1.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.47

structure chart

hierarchy chart (synonym)

A diagram that identifies the modules, activities, or other entities in a system or program and shows how larger or more general entities break down into smaller, more specific entities.
Märkus:
The result is not necessarily the same as that shown in a call graph.
See figure 07-1.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.08.24

struktuurne kujutuvastus

Kujutuvastuse metoodika, mille kohaselt kujundid esitatakse väljendatuna pildi komponentide ja nende vaheliste seostena kujundi struktuuri kirjeldamiseks ja liigitamiseks.
Märkus:
Pildi komponentide hulka võivad objektianalüüsis kuuluda servad, laigud jne; rekursiivsel rakendamisel võivad pildi komponentide hulka kuuluda objektid, näiteks stseenianalüüsis. Analoogiliselt võidakse tuvastada märke joonte, eendite, tühemike jne järgi; sõnu võidakse tuvastada märgimustrite järgi; teksti tähendusi võidakse tuvastada sõnamustrite järgi.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.08.24

structural pattern recognition

An approach to pattern-recognition in which patterns are represented in terms of image (30.01.08) component and relationships among them in order to describe and classify pattern structure.
Märkus:
Image components may include edges (30.03.08), blobs, (30.03.13) etc in object analysis; if applied recursively, components of an image may include objects (30.01.07 A) as in scene analysis. Similarly, characters can be recognized by lines, bays, holes, etc.; words may be recognized by patterns of characters; meanings of text may be recognized from patterns of words.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.08.25

struktuurne märgituvastus

Märgituvastuse metoodika, mis põhineb tuvastatava märgi struktuuril ja mida kasutatakse seal, kus lihtvõrdlus ei toimi, näiteks käsitsi kirjutatud dokumentides.
Märkus:
Struktuuritunnuste hulka võib kuuluda sirgete, eendite, tühemike jne arv.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.08.25

structural character recognition

An approach to character recognition based on the structure of the character to be identified and used where simple matching is not viable, as for example in hand-written documents.
Märkus:
Structural characteristics may include the number of straight lines, bays, holes, etc.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.02.03

struktuurprogramm

Struktuurprogrammeerimise (1) printsiipide kohaselt konstrueeritud programm.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.02.03

structured program

A program constructed according to the principles of structured programming (1).
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.02.01

struktuurprogrammeerimine

Programmide konstrueerimise meetod, mis kasutab ainult hierarhiliselt korraldatud tarindeid, kusjuures igal neist on ainult üks sisendpunkt ja üks väljundpunkt.
Märkus:
Steuktuurprogrammeerimises kasutatakse ainult kolme liiki juhtimisvooge: järjestikust, tingimuslikku ja iteratiivset.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.02.01

structured programming

A method for constructing programs using only hierarchically arranged constructs each having a single entry point and a single exit point.
Märkus:
Three kinds of control flow are used in structured programming: sequential, conditional, and iterative.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur