[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
37.05.02

stereoskoopiline süsteem

Kummagi silma jaoks erinevate kujutiste kuvamisega ruumilisuse mulje tekitamiseks mõeldud pilditöötlussüsteem.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.05.02

stereoscopic system

Imaging system designed to produce spatial impression by displaying different images to both eyes.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.04.09

stiilikorrektor

stilistik (synonym)

Tarkvara, mis võrdleb teksti stilistilisi karakteristikuid sisseehitatud kirjutusreeglitega ning näitab stiili täiustamise võimalusi.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.09

style checker

Software that proofreads by comparing the stylistic characteristics of text with built in writing rules and then indicates ways to improve the style.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.01.17

stoppkaadervideo

slaidvideo (synonym)
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.01.17

still video
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.05.01

string

sõne (synonym)

Tervikuna käsitletav samalaadsete elementide, näiteks märkide, järjend.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.05.01

string

A sequence of elements of the same nature, such as characters, considered as a whole.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.09.02

stringi kärpimine

kärpimine (synonym)

Stringi algus- või lõpuosa kustutus või ärajätt mingi etteantud kriteeriumi järgi.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.09.02

truncation (of a string)

The deletion or omission of a leading or of a trailing portion of a string in accordance with specified criteria.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.17

stringtüüp

Andmetüüp, mille iga andmeobjekt on string.
Märkus:
Vt joonis 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.17

string type

A data type, each data object of which is a string.
Märkus:
See figure 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.02.06

strukturaalne kirjeldus

strukturaalkirjeldus (synonym)

Objektide ja mõistete esitus, mis põhineb nende koostisosade ja osadevaheliste seoste kirjeldamistel.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.02.06

structural description

A representation of objects and concepts based on descriptions of their parts, and on relationships among them.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.03.04

struktureeritud läbivaatus

Süsteemi nõuete, projekti või teostuse või nende mingi osa süstemaatiline uurimine, mille sooritab kvalifitseeritud personal.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.03.04

structured walk-through

walk-through (synonym)

A systematic examination of the requirements, design, or implementation of a system, or any part of it, by qualified personnel.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.03.06

struktuurielement

Pikseli kobar või naabrus, mida kasutatakse morfoloogiliste operatsioonide puhul.
Märkus:
Kobar on harilikult väike (3×3), kuid võib olla suur ja ka mittesidus.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.03.06

structural element

A cluster of pixels (13) or a neighborhood used in conjunction with morphological operations.
Märkus:
The cluster is usually small (3X3) but may be large or even disjointed.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.47

struktuuriskeem

hierarhiaskeem (synonym)

Skeem, mis identifitseerib süsteemis või programmis * moodulid, tegevused või muud olemid ning näitab, kuidas suuremad või üldisemad olemid jagunevad väiksemateks spetsiifilisemateks olemiteks.
Märkus:
Tulemus ei tarvitse ühtuda kutseskeemil esitatavaga.
Vt joonis 07-1.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.47

structure chart

hierarchy chart (synonym)

A diagram that identifies the modules, activities, or other entities in a system or program and shows how larger or more general entities break down into smaller, more specific entities.
Märkus:
The result is not necessarily the same as that shown in a call graph.
See figure 07-1.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.08.24

struktuurne kujutuvastus

Kujutuvastuse metoodika, mille kohaselt kujundid esitatakse väljendatuna pildi komponentide ja nende vaheliste seostena kujundi struktuuri kirjeldamiseks ja liigitamiseks.
Märkus:
Pildi komponentide hulka võivad objektianalüüsis kuuluda servad, laigud jne; rekursiivsel rakendamisel võivad pildi komponentide hulka kuuluda objektid, näiteks stseenianalüüsis. Analoogiliselt võidakse tuvastada märke joonte, eendite, tühemike jne järgi; sõnu võidakse tuvastada märgimustrite järgi; teksti tähendusi võidakse tuvastada sõnamustrite järgi.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.08.24

structural pattern recognition

An approach to pattern-recognition in which patterns are represented in terms of image (30.01.08) component and relationships among them in order to describe and classify pattern structure.
Märkus:
Image components may include edges (30.03.08), blobs, (30.03.13) etc in object analysis; if applied recursively, components of an image may include objects (30.01.07 A) as in scene analysis. Similarly, characters can be recognized by lines, bays, holes, etc.; words may be recognized by patterns of characters; meanings of text may be recognized from patterns of words.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur