[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
30.02.07

subtraktsioonpilt

Pilt, mis luuakse ühe pildi pikseli väärtuste lahutamisega teise pildi omadest.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.02.07

subtraction image

An image (30.01.08) created by subtracting pixel values (13) of one image from corresponding pixel values of another image.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.36

suhtaadress

Otseaadress, mis identifitseerib asukoha ta kaugusega baasaadressist.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.36

relative address

A direct address that identifies a location by means of its displacement from a base address.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.03.04

suhteline entroopia

relatiivne entroopia (synonym)

Entroopia H ja otsusesisalduse H0 suhe Hr; matemaatilises väljenduses:
Hr = H/H0
Näide:
Olgu X = { a,b,c } kolmest sündmusest koosnev hulk ning olgu nende sündmuste toimumise tõenäosused p ( a) = 0,5, p ( b) = 0,25 ja p ( c) = 0,25. Selle hulga suhteline entroopia on:
Hr = 1,5 Sh/1,580 Sh = 0,95.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.03.04

relative entropy

The ratio H r of the entropy H to the decision content H0; in mathematical notation:
H r = H/H0
Näide:
Let { a, b, c } be a set of three events and let p ( a) = 0,5, p ( b) = 0,25, and p ( c) = 0,25 be the probabilities of their occurrences. The relative entropy of this set is:
H r = 1,5 Sh / 1,580 Sh = 0,95.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.04.01

suhteline liiasus

Liiasuse R ja otsusesisalduse H0 suhe r; matemaatilises väljenduses:
r = R/H0.
Märkus:
Suhteline liiasus on ühtlasi suhtelise entroopia Hr ühenitäiend:
r = 1 - Hr.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.04.01

relative redundancy

The ratio r of the redundancy R to the decision content Ho; in mathematical notation:
r = R/H0.
Märkus:
The relative redundancy is also equal to the complement to one of the relative entropy Hr :
r = 1 - Hr.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.06.09

suhteline viga

Absoluutvea ning veast mõjutatud suuruse tegeliku, spetsifitseeritud või teoreetiliselt õige väärtuse suhe.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.06.09

relative error

The ratio of an absolute error to the true, specified or theoretically correct value of the quantity that is in error.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.02.04

suhteline väärtus

Koha ja orientatsiooni väärtus eelmise koha ja orientatsiooni suhtes virtuaalilma ruumis.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.02.04

relative value

Value for position and orientation relative to the previous position and orientation within the space of a virtual world (37.01.03).
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.08.03

suhtevõrk

ekstranet (synonym)

Sisevõrk, mida on laiendatud nii, et ta võimaldab juurdepääsu valitud välistele organisatsioonidele, näiteks klientidele või tarnijatele, või nende poolt, mitte aga kogu üldsusele.
Märkus:
Vastav ühendus võidakse saada rendiliinide, sissehelistuse või võrgu liinide kaudu. Võrk tervikuna võib olla virtuaalne privaatvõrk, kuid mitte tingimata.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.08.03

extranet

An intranet that has been extended to include access to or from selected external organizations such as customers or suppliers, but not to the general public.
Märkus:
The connection may be leased lines, dialup, or network interconnections. The overall network may be, but is not necessarily a virtual private network.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.12.08

suhtluse kohesioon

Kohesioon, mille puhul mooduli tegevused kasutavad samu sisendandmeid või annavad panuse samade välundandmete tekitamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.12.08

communicational cohesion

Cohesion in which the activities of a module use the same input data or contribute to producing the same output data.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.38

suhtlus ja konsulteerimine

pidevad ja iteratiivsed protsessid, mida organisatsioon viib läbi riski haldamist puudutava teabe andmiseks, jagamiseks või saamiseks ning sellekohaseks dialoogiks riskiosalistega [ISO/IEC juhend 73:2009]
Märkus:
MÄRKUS: See teave võib puudutada riski olemasolu, iseloomu, kuju, võimalikkust, olulisust, hindamist, aktsepteeritavust ja haldamise käsitlemist.
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.38

risk communication

exchange or sharing of information about risk between the decision-maker and other stakeholders [ISO/IEC Guide 73:2002]
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.10.18

sulatus

Joonisele realistlikku ilmet andev sujuv üleminek ühelt värvuselt teisele raalgraafikas.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.18

blend

In computer graphics, the smooth transition from one color to another, giving a realistic look to a drawing.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.10.15

suletud riiv

Riiv olekuväärtusega VÄÄR.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.10.15

closed guard

A guard whose condition evaluates to FALSE.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur