[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
28.01.21

tehisõpe

automaatõpe (synonym)

Protsess, millega funktsionaalüksus täiustab oma talitlust, uut teadmust või uusi oskusi omandades või seniseid ümber korraldades.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.21

machine learning

automatic learning (synonym)

The process by which a functional unit improves its performance by acquiring new knowledge or skills, or by reorganizing existing knowledge or skills.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.01.01

tehniline protsess

protsess (synonym)

Operatsioonikogum, mida sooritab aparatuur, milles seiratakse või juhitakse füüsikalisi muutujaid.
Näide:
destilleerimine ja kondenseerimine destillatsioonitehases, lennuki automaatne piloteerimine ja maandamine.
Märkus:
Vt joonis 1.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.01.01

technical process

process (synonym)

A set of operations performed by equipment in which physical variables are monitored or controlled.
Näide:
distillation and condensation in a refinery; autopiloting and automatic landing in an aircraft.
Märkus:
See figure 1.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.16

tehnoloogiamoodul

Tehnoloogiaüksus, mis koosneb reast töökohtadest, materjalidest, ladudest ja neid ühendavatest transpordimehhanismidest.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.16

manufacturing cell

cell (synonym)

A manufacturing unit composed of a number of work stations, materials, storage facilities, and transport mechanisms that interconnect them.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.10

tehnoloogia raalplaanimine

CAPP (synonym)

Kõik plaanimistegevused, kus andmetöötlussüsteeme kasutatakse tootmis protsesside, näiteks tööpinkidel töötlemise põhi andmete ettevalmistuseks.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.10

computer-aided process planning

CAPP (synonym)

All planning activities in which data processing systems are used for preparation of the basic data about production processes such as machining.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.36

tehtejärjestus

Järjestusreegel, mis defineerib tehete sooritamise järjestuse avaldises.
Märkus:
See järjestusreegel võib ette anda väärtustamise suuna.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.36

operator precedence

An ordering rule defining the sequence of the application of operator s within an expression.
Märkus:
The ordering rule may specify the evaluation direction.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.10.06

tehtemärk

Tehtes sooritatavat toimingut esitav sümbol.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.10.06

operator

A symbol that represents the action to be performed in an operation.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.12.01

tehtetabel

Tabel, mis määratleb tehte, loetledes kõik operandide väärtuste võimalikud kombinatsioonid ja igale kombinatsioonile vastava tulemi.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.12.01

operation table

A table that defines an operation by listing all appropriate combinations of values of the operands and indicating the result for each of these combinations.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
C15

teine liidetav

Arv või suurus, mis liitmis tehtes liidetakse esimesele liidetavale.

[en]
C15

addend

In an addition operation, a number or a quantity added to the augend.

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.03.01

teisaldama

Saatma ühest kohast ja võtma vastu teises kohas.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.03.01

to transfer

To send from one location and receive at another.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.03.01

teisaldama

Saatma andmeid ühest mälupesast teise.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.03.01

to transfer

to move (synonym)

To send data from one storage location to another.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.04.17

teisaldus

Edastussamm, mille käigus üks teisaldusagent kannab sõnumi, sondi või teate üle teisele teisaldusagendile.
Märkus:
Vt joonis 6.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.04.17

transfer

A transmittal step in which one message transfer agent conveys a message, * probe, or report to another message transfer agent.
Märkus:
See figure 6.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur