[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
05.04.07

normaalkuju

Kuju, mille omandab ujukomaesitus, kui mantiss asub mingis ettekirjutatud normvahemikus, mis on valitud nii, et iga reaalarvu esitab ühene numeraalide paar.
Märkus:
Arvul null peab olema ettekirjutatud karakteristik, sageli 0.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.04.07

normalized form

standard form (synonym)

The form taken by a floating-point representation when the mantissa lies within some prescribed standard range, so chosen that any given real number is represented by a unique pair of numerals.
Märkus:
The number zero must have a prescribed characteristic, often 0.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.04.08

normaliseerima

Ujukomaesituse * mantissi modifitseerima koos karakteristiku vastava modifitseerimisega, mantissi viimiseks mingisse ettekirjutatud vahemikku, nii et esitatav reaalarv jääks muutumatuks.
Märkus:
See artikkel asendab ISO 2382-02:1976 artikli 02.09.01.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.04.08

to normalize

To make an adjustment to the mantissa and the corresponding adjustment to the characteristic in a floating-point representation to bring the mantissa within some prescribed range, the real number represented remaining unchanged.
Märkus:
This entry replaces entry 02.09.01 of ISO 2382-02 : 1976.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.09.01

normaliseerima (ujukomasüsteemis)

Ujukomaesituse * püsikomaosa muutma nii, et ta asuks mingis etteantud vahemikus, muutes ühtlasi vastavalt ka eksponenti nii, et esitatav reaalarv ei muutuks.
Näide:
püsikomaosa viimiseks vahemikku 1 kuni 9,99... saab ujukomaesituse 123,45 x 102 normaliseerida kujule 1,2345 x 104 .
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.09.01

to normalize

to standardize (synonym)

To make an adjustment to the fixed-point part and the corresponding adjustment to the exponent in a floating-point representation to ensure that the fixed-point part lies within some prescribed range, the real number represented remaining unchanged.
Näide:
In order to bring the fixed-point part into the range 1 to 9,99 ... the floating-point representation 123.45 x 102 may be normalized to 1.2345 x 104 .
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.04.12

normaliseerimine

Protsess, millega relatsioon teisendatakse üheks või mitmeks lihtsamaks vastuoludeta ja atribuutide liiasuseta relatsiooniks, et soodustada viiteterviklust.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.04.12

normalization

The process of transforming a relation into one or more simpler relations free of attribute redundancies, or inconsistencies in order to support referential integrity.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.14

normaliseerimistransformatsioon

Koordinaaditransformatsioon maailmakoordinaadist * normaliseeritud seadmekoordinaadiks.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.14

normalized transformation

A coordinate transformation from world coordinate to normalized device coordinate.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.12

normaliseeritud seadmekoordinaat

NDC (synonym)

Mingis vahe-koordinaadisüsteemis määratletud ja mingile vahemikule (tavaliselt 0 kuni 1) normaliseeritud * seadmekoordinaat.
Märkus:
Normaliseeritud seadmekoordinaatides väljendatud pildi suhteline asukoht on igas seadmeruumis sama.
Vt. joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.12

normalized device coordinate

NDC (synonym)

A device coordinate specified in an intermediate coordinate system and normalized to some range, typically 0 to 1.
Märkus:
A display image expressed in normalized device coordinates lies in the same relative position on any device space.
See Figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.06.29

notariseerimine

Andmete registreerimine usaldatava kolmanda osapoole juures, mis võimaldab hiljem veenduda nende andmete sisu, allika, aja, kättetoimetuse jms tunnuste õigsuses.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.06.29

notarization

The registration of data with a trusted third party that allows the later assurance of the accuracy of the data's characteristics such as content, origin, time, and delivery.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.02.08

notiits

sündmuseteatis (synonym)

Haldusobjektis asetleidnud sündmusega seotud informatsioon, mille väljastab haldusobjekt.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.02.08

notification

Information emitted by a managed object relating to an event that has occurred within the managed object.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.03.11

null

Arv, mille liitmine suvalisele teisele arvule või lahutamine sellest arvust ei muuda seda teist arvu.
Märkus:
Nulli esitus võib eri arvutites erineda, olles näiteks positiivse või negatiivse märgiga null (mis võib tekkida märgiga arvu lahutamisel iseendast) või ujukomanull (sel juhul on püsikomaosa null, eksponent aga võib ujukomaesituses varieeruda).
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.03.11

zero

The number that when added to or subtracted from any other number does not alter the value of that other number.
Märkus:
Zero may have different representations in computers such as positively or negatively signed zero (which may result from subtracting a signed number from itself) and floating-point zero (in which the fixed point part is zero while the exponent in the floating-point representation may vary).
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.01.21

nullaadress

Kaadris olev aadress, mis ei ole seotud ühegi jaamaga.
Märkus:
Nullaadressi võidakse kasutada hooldeotstarbeks.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.01.21

null address

In a frame an address that is not associated with any station.
Märkus:
A null address may be used for maintenance purposes.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.03.19

nullbaassalvestus

RZ-salvestus (synonym)

Baasiga salvestus, mille baasolekuks on magneetimata olek.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.19

return-to-zero recording

RZ (synonym)

Return-to-reference recording in which the reference condition is the absence of magnetization.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur