[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
2.1

vara

miski, millel on organisatsiooni jaoks väärtus. [ISO/IEC 13335-1:2004]
EVS-ISO/IEC 27002:2008 (kehtiv)

[en]
2.1

asset
ISO/IEC 27002:2005 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.3

vara

miski, millel on organisatsiooni jaoks väärtus
Märkus:
MÄRKUS. Varade tüüpe on palju, sealhulgas järgmised: &br;a) infovara; &br;c) tarkvara, näiteks arvutiprogramm;&br;e) füüsiline vara, näiteks arvuti;&br;g) teenused;&br;i) inimesed ning nende kvalifikatsioon, oskused ja kogemused;&br;k) mitteainelised varad, näiteks maine ja kuvand.
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.3

asset

anything that has value to the organization
Märkus:
NOTE There are many types of assets, including: &br;b) information;&br; d) software, such as a computer program;&br;f) physical, such as computer;&br;h) services;&br;j) people, and their qualifications, skills, and experience; and &br;l) intangibles, such as reputation and image.
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.02.29

varane sidumine

Selliste programmikeelte tunnusomadus, mis sooritavad enamiku sidumistest * transleerimise ajal, harilikult täitmise * tõhususe saavutamiseks.
Näide:
COBOL, Fortran, Pascal.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.02.29

early binding

A characteristic of programming languages that perform most bindings during translating, usually to achieve execution * efficiency.
Näide:
COBOL, Fortran, Pascal.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.30

varipöördus

Volitamatu juurdepääs andmetöötlussüsteemile volitatud kasutaja seadusliku ühenduse kaudu.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.30

piggyback entry

Unauthorized access to a data processing system via an authorized user's legitimate connection.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.52

varjama

Kasutaja vaatel kuvatavat objekti osaliselt või täielikult teise objektiga katma.
Näide:
Katma üht kuvaakent osaliselt teisega.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.52

obscure

To block the user's view of part or all of a displayed object with another.
Näide:
Example - To partially block one window (1) with another.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.06.20

varjama

Takistama objekti või ta osa esitust pildil, mingi segava objekti tõttu.
Näide:
teist akent kattev graafikaaken ekraanil; kuubi esipind varjab tagapinna; stseenis võib objekt varjata ta taga asuvaid objekte.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.06.20

to occlude

To prevent the appearance of all or part of an object (30.01.07 A) in an image (30.01.08) due to the presence of an interfering object.
Näide:
A graphic window that overlaps another on a screen. The front surface of a cube occludes the back surface. An object in a scene (30.01.18) may occlude objects behind it.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.06.21

varjang

Pildi ala, millel puudub osa stseenist, sest mingi objekt väljaspool stseeni tõkestab optilise tee selle stseeniosa ja vaatevahendi vahel..
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.06.21

occlusion

An area of an image that does not contain a part of the scene (30.01.18) because an object (30.01.07 A) outside the scene blocks the optical path between that part of the scene and the viewing device.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.12.16

varjuk
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.12.16

shroud
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.25

varjustus

Meetod objekti viimistluseks ta pinna valgustatuse arvutamisega lähtudes sellest, kuidas paiknevad valgusallikad ning kuidas nad valgustavad seda objekti ja naaberobjekte.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.25

shading

A technique for rendering an object by calculating the intensity of light on its surface, based on how the light sources are positioned and how they illuminate the object and the neighboring objects.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.01.17

varu-

varundus- (synonym)

Iseloomustab protseduuri, meetodit või riistvara, mis aitab taastada kadunud või hävinud andmeid või säilitada süsteemi töövõimet.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.17

backup (adjective)

Pertaining to a procedure, technique, or hardware used to help recover lost or destroyed data or to keep a system operating.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.07.05

varufail

Võimaliku edaspidise andmete ennistuse tarbeks tehtud fail.
Näide:
teises kohas säilitatav faili koopia.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.07.05

backup file

A file made for possible later data restoration.
Näide:
Copy of a file preserved at an alternate site.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur