Viimase 367 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 18270 ehk siis umbes 49 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

no̠ra 95
tṳja 95
vo̠ja 94
vo̠ 91
Jēzus 89
vo̤̣id 89
vā̤ki 89
vo̠ï 87
no̤̣v 86
vo̠ri 86
vo̠ŕ 86
kakškṳmdo̤̣s 85
na̤rbo̤̣n 85
to̤̣o̤ 85
vo̠rgo̤̣l 85
vo̤̣rg 85
ta̤mp 84
t́enn 84
vo̠ŕa 84
vo̤̣tīm 84
vēžo̤̣s 84
to̤̣it 83
vo̠ik 83
Grieko̤̣ 82
tā̤gal 82
tā̤n 82
vo̥ŕki 82
Do̱vid 81
no̠g 81
süd 81
ta̤ma 81
to̤b 81
tṳṅg 81
Jo̱ń 80
no̠v 80
tṳg 80
no̤̣r 79
no̤̣ri 79
sā̤r 79
tür 79
tēm 78
wäsche 76
ō̤̣r 75
ta̤vt 75
ta̤vt. 75
tõu 73
Līvõd 72
no̠l´a 71
tsā̤rm 71
tēim 69
o̱bil´ 68
tā̤d´ 68
sīepierast 67
tämmõn 67
Beschäftigt 65
ēd´ 65
ta̤vt 63
janvār 57
sündikel 55
Stadt 51
maure 50
mo̱ 46
baum 40
mutter 37
diese 36
rein 36
teim 35
boot 34
schiff 33
trauer 33
Ta̤ut 32
grass 31
lernen 31
rad 31
búolgo̤̣n 30
hervor 30
messer 30
nacht 30
pīrgalto̤̣n 30
sagen 30
zwei 30
kaum 29
mu 29
segel 29
sindi 29
gras 28
hund 28
katze 28
kommen 28
kreuz 28
lo̱ja 28
nogat 28
nord 28
vaie 28
wagen 28
brett 27
janv 27
kuh 27
maja 27
pirku 27
sohn 27
tag 27
wasser 27
wind 27
zeit 27
ṳ̄ti 27
Fell 26
lieber 26
piru 26
regnet 26
schnecke 26
schweine 26
tere 26
teu 26
t́ēra 26
er 25
erde 25
fluss 25
hammer 25
haus 25
jo̱s 25
ko̤̣vro̤̣s 25
krank 25
machen 25
mo̱ŕa 25
pferde* 25
porst 25
schmidt 25
sege. 25
so̤̣o̤d 25
spielen 25
varkoi 25
Drangend 24
dach 24
deim 24
eigen 24
eis 24
gut 24
ka̤iž 24
krunn 24
lejā 24
lib 24
ma̱st 24
mehr 24
org 24
perku 24
pflug 24
schnitzen 24
spinne 24
spitz 24
tout 24
tun 24
wild 24
1 23
DEUTSCHLAND 23
Teufel 23
a̤rk 23
besser 23
danke 23
fuss 23
gelb 23
gleich 23
hahne 23
hier 23
kajit 23
ka̤iž 23
ka̤ed 23
ko̤̣vīst 23
reval 23
sa̤vvi 23
schwimmen 23
ungar 23
ungari 23
ṳkš 23
verzehren 23
wallach 23
wollen 23
Fernlicht 22
buch 22
dort 22
el´mas 22
ende 22
fühlen 22
gerste 22
handeln 22
jah 22
joonis 22
ko̤̣vīsto̤̣m 22
kro̤̣st 22
naggo̤̣l 22
o̤̣bbi 22
pferd 22
rams 22
raufe 22
see 22
soo soo dumm dumm 22
suov 22
zimmer 22
zugleich 22
Rohrdommel 21
Seite 21
Tg 21
abernatürlich 21
barsch 21
dukaten 21
erinnern 21
freier 21
inn 21
jede 21
jielut 21
katūks lōda 21
klein 21
ko̤̣rziji 21
mets 21
nach 21
o̠ŕa 21
ruder 21
sielen 21
stange 21
teich 21
voÌ ja 21
werfen 21
Armut 20
Schmetterling 20
Stockwerk 20
balge 20
beten 20
donau 20
eins 20
elu 20
ernte 20
eṅgo̤̣ls 20
farbe 20
heilig 20
hirsch 20
ibiz 20
instrument 20
is 20
jello̤̣s 20
kamel´ 20
kevad 20
kleidung 20
koch 20
ko̱ti 20
ko̱v 20
la̤ed 20
liebe 20
liefern 20
liivli 20
lo̤b 20
mauer 20
milch 20
naga 20
nengal 20
nigger 20
ohr 20
pfderd 20
stuhl 20
tarha 20
tsippo̤̣rs 20
uim 20
ungefähr 20
varko 20
vo̥ll 20
als 19
batarei 19
biber 19
busen 19
eisen 19
hallo 19
interessant 19
janvÄ r 19
juog 19
kat́ki 19
ko̱rt 19
me 19
nach unten 19
nimi 19
nogaat 19
nou 19
ō̤̣n 19
schwelle 19
tou 19
wohl 19
wurm 19
hause 18
Buch 18
Haus 18
Maurer 18
Trink 18
auge 18
doppelt 18
ecke 18
grist 18
huhn 18
hüllen 18
jo̱d 18
kalev 18
kartenspiel 18
kaufmann 18
kitzeln 18
krieg 18
känd 18
lahe 18
licht 18
muusika 18
o̤̣lmi 18
pitka̱ viga āina (a̱ina) 18
speizman 18
spinnrock 18
sṳž 18
tisch 18
ungarn 18
unverhofft 18
variko 18
vo̤̣rk 18
āl´dža 18
Ko̱rli 17
Schwager 17
adja 17
axt 17
a̤pt 17
duš 17
es gibt 17
fremd 17
gail 17
gott 17
kaipo̤̣l 17
kṳ̄ndo̤̣l 17
lahd 17
liiv 17
maitso̤̣n 17
mees 17
po̤̣ddo̤̣rs 17
raben 17
ristit 17
so̠ja 17
tanne 17
um 17
untz 17
vana jema 17
varj 17
vark 17
vaņțlõ 17
võttõ 17
v́erž 17
west 17
Mō̤̣ka 16
Schweden 16
aida 16
ainult 16
apfel 16
das 16
frühling 16
jo̤̣ 16
jo̤̣vg 16
keggul 16
ko̱rig 16
ko̱t 16
kummet 16
külimit 16
messern 16
púol pā̤l 16
ro̠m 16
sṳdām 16
verein 16
vō̤̣rka 16
üks 16
Danske 15
Darm 15
Finnland 15
aabits 15
aed 15
baumeister 15
daume 15
dioese 15
eitõ 15
elch 15
hase 15
ibbi 15
jo̱t 15
kabli 15
ko̱dli 15
ko̱g 15
ko̱ri 15
ko̱tšt 15
kṳnd 15
la̤bdi 15
ledum palustre 15
pīlgo̤̣s 15
ramps 15
ramš 15
ruhe 15
sindikel 15
skutis 15
ta̤vž 15
to̤̣rg 15
unversehens 15
uus 15
vinguma 15
wolke 15
piedag 14
Gersten 14
ambil 14
auto 14
entlag 14
erinnern)/**/ORDER/**/BY/**/1 14
isa̤dāg 14
jakko on bot 14
jj 14
jo̱d 14
jo̱d´ 14
kaninchen 14
kannid 14
kaţki 14
ko̱kšt 14
ko̱r 14
krīkto̤̣b to̤b 14
kṳ̄lma 14
liivisõda 14
morgen 14
reisko 14
speer 14
suvi 14
sõber 14
varto̤̣n 14
venī 14
verdruss 14
õ 14
Ikla 13
Po̤̣ddo̤̣r 13
allikas 13
a̤dāg 13
hh 13
hügel 13
kabine 13
kah 13
kaÅ£ki 13
ka̤bīnt 13
koos 13
kṳlm 13
kügwitz 13
la̤bdi 13
mensch 13
o̱la 13
ō̤̣g 13
o̱la 13
schüsse 13
sīlma 13
sṳž 13
ta̤st 13
ta̤st 13
vo̥ndzi 13
üleni 13
Mensch 12
Vidumo̠ 12
advent 12
bild* 12
ieṳrg 12
kievad 12
kno̱š 12
ko̱l 12
külgwitz 12
laime 12
ostsee 12
o̠z 12
schalte 12
tō̤̣ra 12
vo̥ńń 12
Bau, 11
Jā̤ko̤̣b 11
Ungarn 11
anrühren 11
ko̠l´ 11
kuol´l´ 11
mingõz 11
pa̱rbaud 11
sattel 11
ta̤vz 11
ṳl´li 11
veńdž l. 11
vo̥ńšt 11
eitõ 10
ko̱v 10
lo̤mp 10
lo̱ja 10
ma̱st 10
noÌ l´a 10
nummer 10
põhi 10
spritz* 10
ta̤ma 10
toÌ la 10
v́eddo̤̣l 10
šiŗd 10
Ertne 9
el´mas 9
ko̱rt 9
o̱l´as 9
pūdo̤̣s 9
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

stēgi86
ǵim84
Frantsus52
nai47
rānda47
ouvt31
lega30
lēji30
jovv29
dēń28
jouv28
tuoi27
ḱērat26
aiga24
int24
jellis24
la24
linn24
túont24
vui24
ju23
juva23
zorg23
jedāl22
kouv22
kuord22
leggi22
leja22
ouv22
tuoit22
buš21
kumālis21
pēgal21
Lettli20
aru20
ja20
kaṅkt20
pois20
keg19
kīras19
ratstāi19
suiž19
vai19
vāški19
ied18
jeṅg18
jouk18
kub18
kuond18
kuńtš18
kuž18
pānda18
stuńd18
vańtl18
jern17
kaiži17
kastūg17
krīk17
ku17
past17
rōda17
sitā17
tera17
tuoimki17
tēg17
veit17
veṅḱ17
all16
ama16
bulver16
janu16
jei16
jenn16
jog16
júot16
kuorbast16
kuōna16
kēv16
kōp16
kūja16
laigā16
lēba16
pann16
puort16
púoga16
pīla16
rouz16
uiska16
vast16
āita16
ḱev16
dinniń15
jagu15
jega15
libdi15
likk15
maitā15
mež15
nūz15
out15
pitki15
tēr15
zúog15
ṕerz15
emīn14
ibūks14
jell14
jūŕ14
kazu14
līt14
ruoi14
strīk14
veiž14
āigali14
ūrga14
eddi13
igš13
jūrs13
kāndat13
kāṅgas13
kēṅga13
līn13
līṅgast13
puōras13
rost13
tamm13
tsier13
ēń13
ṕedāg13
lind12
tikā12
toiž12
vērbikš12
ḱevād12
eńtš11
jernas11
kańki11
kūjast11
kūjastum11
kūz11
sīlda11
tabār11
umš11
īr11
Niklaus10
and10
atnovv10
bīrža10
kūž10
taggiš10
tegīs10
ḱevt10
jera9
jurg9
ki9
kīndas9
lōz9
sidd9
sīlma9
torń9
8
kolūz8
taibas8
dańtš7
kiv7
rūm7
kala6
kieli6
lievd6
mili6
vīsl6
āina6
Mo5
kańdžbū5
ma5
mo5
no5
plīš kiv5
ro5
Grieko4
J4
Jo4
L4
Po4
Ta4
a4
aža4
b4
eit4
es4
jema4
jo4
k4
ka4
kak4
kakš4
kamel4
kat4
kuoi4
kuolm4
kúoŕ4
mieli4
na4
o4
p4
po4
ram4
s4
sa4
t4
ta4
to4
tuoli4
u4
v4
va4
vams4
vana4
vo4
ḱēla4
Juva3
alt3
ara3
kuij3
kuoig3
l*u*3
līdz3
oin3
rek3
seńtš3
sotk3
sou3
ull3
zup3
Rot2
Vidumo2
ema2
jett2
kana2
lemdiks2
lepā2
mer2
mis2
muna2
mūlin2
pa2
puss2
púoli2
saar2
sala2
set2
teg2
tūli2
viga2
ṕerri2
ṕett2
m1
*gi1
*ik1
*os1
Adv.1
Ein1
Ema1
England1
Ja1
Kiil1
Kind1
Lett1
Mina1
Sav1
T1
Tema1
a*1
aaina1
ad*1
aigast1
aina1
air1
e*1
emriki1
geld1
iza1
ja*1
jak1
juks1
k*nt*1
k*tš1
kann1
kaug1
ke*1
kolm1
kook1
kops1
kronk1
kub'1
kuol1
kīras1
kūjastum1
kūz1
l1
lēji1
maa1
meer1
mež1
mõtk1
nu1
pānda'1
rie*1
riktig1
rot1
sadai1
saksa*1
salga1
sorm1
suiž'1
suol1
suorm1
sūrsl1
tall1
tee1
vērbikš1
vālda*1
vāǵ1
zōl1
ḱevt1
ḱērat1
ṕerz1
TÄISLOENDhea.txt